Ketel Kwestie: ‘Wél rapporten en schikking, maar geen financiële middelen voor actie’

Actueel |
13 juli 2022 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten
Foto: Stichting Ketel Kwestie

Het ontbreekt de Stichting Ketel Kwestie aan financiële middelen. Daarom is de stichting momenteel niet bij machte verdere actie te ondernemen in de lang spelende kwestie rond lekkende professionele frituurketels, mankementen die mogelijk zijn veroorzaakt door productie- en/of ontwerpfouten.

Een en ander laat de Stichting Ketel Kwestie weten via zijn website. Hierop staat sinds kort bovendien te lezen dat de stichting een tweede onderzoeksrapport heeft, waarin bevestigd wordt dat er sprake kan zijn van productie- en/of ontwerpfouten.

De organisatie schrijft: “Inmiddels heeft de stichting de beschikking over een tweede onderzoeksrapport waarin wordt vastgesteld dat het vermeende ketelfalen het gevolg is van scheuren die zich vormen door vermoeiing. Uit het rapport blijkt dat de oorzaak van deze vermoeiing de scherpe hoeken zijn, die tijdens de productie ontstaan bij het lassen van de pinnen aan de onderkant van de ketel.”

Over de gevolgen van deze zogenaamde ‘vermoeiing’ staat op de website te lezen: “Ook bij normaal gebruik van frituurinstallaties ontstaan wisselende spanningen, waardoor de vermoeiingsinitiatie de genoemde scheuren kan opleveren en de ketel gaat lekken, aldus het rapport. Intensief en/of verkeerd gebruik zal dit proces versnellen.”

“Schikking onder geheimhouding”

Voorts meldt Stichting Ketel Kwestie dat haar ter ore is gekomen, dat in elk geval één frituurondernemer inzake lekkage tot een schikking is gekomen met de fabrikant van zijn frituurketels. Hierover meldt de website van de organisatie dat het laatst uitgevoerde onderzoek naar een lekkende frituurketel door een deskundig bureau ‘heeft geholpen om met de producent te komen tot een schikking onder geheimhouding’. Uit betrouwbare bron heeft de stichting vernomen, dat na een tweede lekkage ook de resterende vier ketels bij deze ondernemer preventief worden, of inmiddels zijn, vervangen.

Ontwerp inmiddels aangepast

Vermoedelijk begin 2017 heeft de betrokken fabrikant het ontwerp aangepast en sindsdien alle pinnen weggelaten, zonder hieraan verder ruchtbaarheid te geven. Vakmedium Frituurwereld schreef daarover eerder in haar magazine (editie 9, najaar 2018). De Stichting Ketel Kwestie ontvangt ondertussen nog steeds met grote regelmaat nieuwe meldingen van lekkages. Het gaat dan bijna altijd om frituurinstallaties die vóór 2018 zijn geleverd en zowel in Nederland als in België nog massaal in gebruik zijn.

De Stichting Ketel Kwestie is eind 2018 in het leven geroepen door vakvereniging ProFri. Op een speciale ledenvergadering besloot een meerderheid tot oprichting van de stichting. De stichting heeft als doel om de belangen te behartigen van professionele frituurders die schade lijden of hebben geleden door vermeend ondeugdelijke frituurketels.

Meer weten? Ga naar www.stichtingketelkwestie.nl.

Meer over