Punt achter keurmerkzegel voor ‘exclusieve horecaproducten’

Actueel |
22 april 2024 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten

Het laatste product met het zegel 100% Exclusiviteit verloor onlangs zijn keurmerk. Het zegel van vakvereniging ProFri voor ‘unieke foodservice-producten die niet in de supermarkt/retail verkrijgbaar zijn’ sterft een stille dood. Binnenkort wordt de informatie over het keurmerkzegel van de website van de vakvereniging verwijderd.

De laatste twee producten die het zegel 100% Exclusiviteit nog droegen waren de emmers 35% Fritessaus van Oliehoorn en de snack Souflesse Kaas. ProFri-voorman Frans van Rooij omschrijft deze producten als ‘de laatste twee vaandeldragers’.

Stan Ophorst

Het verdwijnen van het zegel ging niet ongemerkt voorbij. Ondernemer Stan Ophorst van de gelijknamige cafetaria in Sprang-Capelle trok bij ProFri aan de bel. Hij stuurde onmiddellijk een foto naar het secretariaat, toen hij zag dat zijn binnengekomen Souflesse-dozen niet meer getooid zijn met het keurzegel. Dat juist hem dit opvalt, is niet verwonderlijk. Ophorst zat in de opstartfase van ProFri jarenlang in de Raad van Advies en was bovendien medebedenker van het zegel.

Vakvereniging ProFri stelde het zegel 100% Exclusiviteit ruim tien jaar geleden in. Reden was de onvrede dat steeds meer min of meer exclusieve cafetaria- en horecaproducten toenemend te vinden waren/zijn in de schappen van supermarkten. Via het zegel bracht ProFri minder bekende exclusieve cafetariaproducten onder de aandacht. Bovendien wilde de vakvereniging op deze wijze productinnovatie voor de branche stimuleren. De Souflesse kreeg in oktober 2013 als eerste het keurmerkzegel.

“Niet langer te handhaven”

In de loop van de jaren werden de voorwaarden wel aangepast. Zo werd een termijn van vijf jaar gekoppeld aan ‘de exclusieve horeca-verkoop’. Naast de Souflesse Kaas en enkele sauzen van Oliehoorn, droegen in het verleden onder meer verschillende snacks van De Jong, Oma Bobs, Exellent en Vanreusel het zegel. Hetzelfde gold voor onder meer Max Patat, de Mexicano, De Bourgondiër en Willy Dokters gehaktbal.

Omdat de foodbusiness toenemend ‘multi-channel’ is geworden, is het zegel volgens Van Rooij niet langer te handhaven. Bovendien is door toegenomen online inkoop de scheiding tussen foodservice en foodretail eigenlijk niet meer mogelijk.

“We mogen en kunnen voor het grote publiek succesvolle producten ook niet meer in de weg staan,” zegt Van Rooij. Hij noemt de Brander Mayonaise van Oliehoorn als voorbeeld. “Eerst ging die via een omweg de supermarkt in. Oliehoorn kon daar niets tegen ondernemen. Nadat met rechtstreekse levering werd gestart, is het zegel van de verpakking afgehaald door de fabrikant.”

Foto’s: de foto die Stan Ophorst stuurde, daarnaast archieffoto UZM.