Minister Kuipers wacht nog steeds op coronaplan van de horeca

Actueel |
14 juni 2022 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Minister Kuipers van VWS wil dat de horeca preventief coronamaatregelen neemt.

Hij heeft het al een paar keer benoemd, maar bij de presentatie van zijn coronastrategie voor het najaar herhaalde minister Kuipers de boodschap nogmaals: de horeca is niet voorbereid op een nieuwe coronagolf. De sector moet zelf voorbereidingen treffen om zwaardere overheidsmaatregelen in de herfst te voorkomen. Maar zelfs met een horecaplan kan de minister geen garanties geven.

Bij een nieuwe coronagolf moet de samenleving zo lang mogelijk veilig open kunnen blijven. Dat is het uitgangspunt van de langetermijnstrategie die minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer heeft gepresenteerd. Daarin staat de overheid paraat voor het vaccineren, monitoren, testen en traceren. Daarnaast wil de minister dat de sectoren zelf preventieve plannen maken.

Verschillende maatregelen

In de plannen waar verschillende sectoren aan werken, staan maatregelen zoals ventilatie, looproutes, spatschermen, vaste zitplaatsen, mondkapjes, het coronatoegangsbewijs en capaciteitsbeperking. Het onderwijs, de culturele sector, sport, busvervoer, contactberoepen en de reisbranche hebben al voorstellen gedaan. Er worden maatregelenladders per sector gemaakt, oplopend van minder ingrijpende naar zwaardere maatregelen. Sectoren krijgen een sein van de overheid als het tijd is om de maatregelen te implementeren.

Horeca heeft nog geen plan

De horeca is één van de sectoren die nog geen plan heeft gepresenteerd, alhoewel de gesprekken volgens het ministerie wel lopen. Preventieve maatregelen vormen een gevoelig punt voor ondernemers. De sector is nog herstellende van de afgelopen twee jaar en wordt nu hard geraakt door stijgende inkoopkosten en energietarieven. Nieuwe maatregelen zonder compensatie zouden veel bedrijven nog verder in het nauw drijven.

Zware maatregelen niet uitgesloten

Bovendien biedt een horecaplan geen garantie; de minister kan namelijk niet uitsluiten dat harde maatregelen vanuit de overheid alsnog nodig zijn. Bij een nieuwe opleving van het virus staan de uitgewerkte sectorplannen aan de basis van het coronabeleid, mits ze voldoende solide zijn. Als er sprake is van een zwart scenario, kunnen verdergaande maatregelen onvermijdelijk zijn.