‘Meer stoppers in de cafetariasector verwacht’

Actueel |
8 juni 2022 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten
Foto: archief UZM

De horeca vertoont een enorme dynamiek. Niet alleen is het aantal starters in de branche groot, ook staken veel horecaondernemers hun bedrijf. Dit laten recente cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK) zien. Frans van Rooij van vakvereniging ProFri verwacht dat het aantal stoppers in de cafetariasector nog een vlucht zal nemen.

Samen met de gezondheidssector, zijn de meeste starters en stoppers te vinden in de horeca, aldus het rapport van de KvK. Ten opzichte van mei vorig jaar, is sprake van 67 procent meer starters in de horeca. De KvK verklaart in een toelichting dat het vermoedelijk vooral om kleine zelfstandigen gaat: “De groei van het aantal startende horecabedrijven is uitsluitend toe te schrijven aan de eventcatering, waaronder zelfstandige koks en barista’s vallen.”

“Inhaalslag festivals”

Hoogleraar Ondernemerschap Erik Stam vermoedt dat dit vooral te maken heeft met de start van het festivalseizoen. In de toelichting van het KvK-onderzoek zegt hij: “Met het losbarsten van het festivalseizoen en de inhaalslag van allerlei feesten en partijen zijn het hoogtijdagen voor de eventcatering.” Festivals werven op grote schaal medewerkers voor de horeca. Onder hen zijn de nodige zelfstandigen te vinden.

Groei aantal stoppers

Vergeleken met vorig jaar groeit bovendien het aantal stoppende horecaondernemers flink. Hoewel het aantal faillissementen in de branche nog altijd laag is, hoort de horeca ook qua aantal stoppende ondernemingen bij de meest dynamische branches van ons land. De KvK-cijfers vertellen echter niet of bepaalde horecasegmenten er bij de stoppers uitspringen.

Het CBS splitst cijfers van het segment waartoe cafetaria’s behoren (SBI 56102) niet meer uit. De totale groep is de afgelopen tien jaar flink gegroeid: van 10.455 bedrijven eind 2017 naar 16.005 bedrijven nu. Binnen dit segment zijn cafetaria’s met circa 5700 vestigingen van oudsher de grootste groep. Maar ook ijssalons, fastfoodrestaurants, lunchrooms en afhaal/bezorgbedrijven behoren tot het segment.

“Veel vragen over verkoop”

Bij vakvereniging ProFri bestaat de indruk dat het aantal cafetaria-ondernemers dat stopt of wil stoppen groter is dan voorheen. “De afgelopen maanden heb ik verschillende leden gesproken die op punt staan om hun bedrijf te verkopen of al verkocht hebben,” vertelt directeur Frans van Rooij. “Het aantal ondernemers dat hierover belt, ligt aanmerkelijk hoger dan andere jaren. Toevallig heb ik vandaag ook weer drie ondernemers gesproken die overwegen te stoppen.” Ondernemers vragen vaak advies en willen weten waar ze allemaal op moeten letten bij verkoop of bedrijfsbeëindiging.

“Meer stoppers verwacht”

Van Rooij verwacht dat nog de nodige stoppers zullen volgen. “We staan aan de vooravond van veel bedrijfsbeëindigingen. Niet alleen in de frituurbranche, maar in de hele horeca. Eerst corona en nu de ongekende prijsstijgingen en personeelskrapte. Het hakt er bij veel ondernemers flink in. Niet alleen financieel, maar ook fysiek en mentaal worden ondernemers hard geraakt. De torenhoge energierekening lijkt voor veel ondernemers in onze sector het laatste zetje te zijn om met hun bedrijf te stoppen. De afgelopen tien jaar was het aantal frituurzaken best stabiel in Nederland, maar ik verwacht dat we de komende jaren, mede door het te veel aan horecabedrijven, opnieuw een dalende trend zullen gaan zien.”

Meer over