VVD Tweede Kamerlid Erik Haverkort van de partij tijdens Frituurwereld Event

Actueel |
2 november 2023 |
Leestijd ± 2 tot 4 minuten

Stem ProFri steeds beter te horen in Den Haag

De samenwerking tussen ProFri en Ondernemend Nederland (ONL) werpt steeds meer vruchten af. De stem van ProFri dringt steeds vaker en luider door tot beleidsmakers in Den Haag. Dit blijkt onder andere uit de verschillende moties die onlangs zijn aangenomen en uit het feit dat een van de indieners daarvan, Erik Haverkort, Tweede Kamerlid namens de VVD, maandag 13 november te gast is bij het Frituurwereld Event.

Haverkort is ook lid van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. Mede gevoed door ProFri en ONL stelde hij al eerder kritische vragen over de invoering van de SUP-regeling aan Vivianne Heijnen, de verantwoordelijke staatssecretaris.

Kamerlid neemt deel aan verpakkingsdiscussie tijdens Frituurwereld Event

“Het feit dat Kamerlid Haverkort op 13 november te gast is bij het Frituurwereld Event laat zien dat we gehoord en serieus genomen worden door de politiek”, aldus een woordvoerder van ProFri. “Haverkort zal actief betrokken worden bij de verpakkingsdiscussie dat tijdens dit evenement uitgebreid aan de orde komt. Deze discussie wordt ingeleid door Wilco Wieling van Conpax. Met zijn presentatie kijken we naar de huidige regelgevingen en blikt hij vooruit op de regelgeving, waar we de komende jaren nog mee te maken gaan krijgen.”

Duidelijkheid nodig over SUP

Aanleiding voor het indienen van Haverkort’s moties was een petitie die de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in Papier- en Verpakkingsmaterialen (NVGP) op 17 oktober aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. De NVGP en de rest van de verpakkingsbranche willen meewerken aan en investeren in een circulaire economie. De NVGP vindt echter dat het tegengewerkt wordt door de overheid en vraagt om bredere definitie van de term hoogwaardige recycling.

Niet handhaven tot regeling is aangepast

In de eerste motie verzoekt de VVD’er de regering om in de ministeriele regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik ruimte te bieden voor het gebruik van eenmalig bruikbare papieren bekers en bakjes mits deze maximaal slechts 5% kunststof bevatten, 100% gerecycled kunnen worden en aantoonbaar aan de in de regeling gestelde inzamelpercentages voldaan wordt. Ook verzoekt hij de regering tevens niet te handhaven bij aanbieders van producten die aan gestelde voorwaarden voldoen, voordat de ministeriele regeling daadwerkelijk is aangepast.

Bredere definitie voor hoogwaardige recycling noodzakelijk

De tweede motie luidt als volgt: verzoekt de regering de door het Europees Parlement voorgestelde bredere definitie voor hoogwaardige recycling op te nemen in het eerste Circulaire Materialen Plan (CMP1) en in de ministeriele regeling eenmalige kunststofproducten. Ook verzoekt de indiener de regering om niet te handhaven bij aanbieders van producten die aan deze voorgestelde definitie voldoen totdat de ministeriele regeling daadwerkelijk is aangepast. BBB, SGP en PVV steunden de moties die op 26 oktober zijn ingediend.

Veel organisaties kritisch over regelgeving plastic verpakkingen

ProFri en ONL grepen dit moment aan om met een in het Haags geschreven notitie opnieuw aandacht te vragen voor de problemen die ontstaan zijn sinds de invoering van de regelgeving rond wegwerpverpakkingen. De twee moties volgen op een eerdere motie (die door de Tweede Kamer aangenomen is) over de plastictoeslag. Staatssecretaris Heijnen heeft nog niet aangegeven wat ze met deze moties gaat doen.

Ook inspectie vond geen luisterend oor op ministerie

De toeslag op plastic wegwerpbakjes en andere regels om het weggooien van plastic terug te dringen, zijn niet te handhaven, fraudegevoelig en niet goed uitvoerbaar. Dat zei de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in oktober tegen de NOS.

De inspectie kwam al tot deze conclusie nog voor de toeslag vorig jaar juni werd ingevoerd, blijkt uit de zogeheten HUF-toets. Tot voor kort was die toets niet openbaar. De conclusie was dat de regels zo onduidelijk en ingewikkeld zijn dat ze moeilijk of zelfs onmogelijk zijn om na te leven. Ondanks het negatieve oordeel van de inspectie ging het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toch over tot invoering.