ProFri: “Misleidende beweringen over plastictarief in snackbars”

Actueel |
24 juli 2023 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten
Plastic frietbakje en losse sauscup waarvoor bij afhaal een richtbedrag geldt van 5 cent

“Gros van de cafetaria’s houdt aan verplichte bijdrage geen cent over”

“Het gros van de cafetaria’s houdt aan het nieuwe tarief voor plastic-houdende bekers en bakjes geen cent over.” Het steekt ProFri, vakvereniging voor de frituurprofessionals, dat organisaties in de media het tegendeel beweren. “Bovendien gaan zij er gemakshalve aan voorbij dat veel frietbedrijven al plasticvrije verpakkingen gebruiken en nog vele honderden snackbars deze overstap nu of op korte termijn gaan maken.”

Sinds 1 juli moet de consument, net als bij plastic tasjes, in de cafetaria en snackbar verplicht een bijdrage betalen voor eenmalige vormvaste snack/drink verpakkingen die plastic bevatten. Zowel media als organisaties verkondigen dat ondernemers de bijdrage als “extra winst in eigen zak steken”. Dit stelt onder meer Mission Reuse, een platform voor hergebruik (“re-use”) waarin onder meer Natuur & Milieu deelneemt.

“Van extra winst is geen sprake” | Volgens ProFri-directeur Frans van Rooij wordt de frituurbranche met dit soort beweringen ten onrechte in een negatief daglicht gezet. De werkelijkheid is een heel andere, zo stelt hij. “Afgezien van de vele snackbars die overstapten op milieuvriendelijker alternatieven, zijn er velen die de totaalprijs ongewijzigd hebben gelaten, maar nu wèl plastic verpakkingen apart op de bon vermelden. Dat moet trouwens ook. Van extra winst is dan dus geen sprake.”

“Extra afvalbijdrage wordt vergeten” | Van Rooij stelt bovendien dat criticasters meer zaken over het hoofd zien. “Zo wordt er voorbijgegaan aan de afvalverwijderingsbijdrage en de SUP-opslag (“single use plastics”) waarmee ondernemers sinds dit jaar geconfronteerd zijn. De bijdrage die ze nu vragen compenseert nauwelijks de gestegen kosten van de verpakkingen die menig ondernemer nog helemaal niet in de prijzen had doorberekend. Bovendien is de toeslag gematigd. 50 cent wordt vrijwel nergens gerekend, 5 cent kom je veel vaker tegen.”

Prijsverhogingen | Wel erkent Van Rooij dat in de branche sprake is van prijsverhogingen. “Maar dat is geen wonder. De nasleep van corona, gestegen inkoopkosten, forse huurverhogingen die worden doorgevoerd, personeelslasten die tientallen procenten stegen, en niet te vergeten de energiekosten… Dat tikt allemaal door. Volgens recent onderzoek van accountants wankelt 15 procent van de horeca in ons land. Dat is natuurlijk niet voor niks.”

Boetes en sancties | Van Rooij heeft nog wel een tegenvoorstel. “De invoering van deze maatregel had gepaard moeten gaan met het invoeren van hoge boetes als je iets op straat gooit. Ook zou de overheid afvalverwerkers sancties moeten opleggen als via hen Nederlands afval in het buitenland in het milieu wordt gedumpt. Dat gebeurt namelijk op grote schaal. Daarvan springen de tranen je in de ogen.”