Brief Sena roept veel vragen op bij ondernemers

Actueel |
2 november 2023 |
Leestijd ± 2 tot 4 minuten

Einde aan gedoogbeleid voor rechten-vrije achtergrondmuziek

Bedrijven waarvan bekend is bij BumaStemra en Sena dat zij ‘rechten-vrije muziek’ gebruiken ontvingen vorige maand een brief van deze muzieklicentie verstrekkende organisaties met daarin informatie over het einde van het gedoogbeleid voor ‘rechten-inclusieve’ muziek vanwege een gerechtelijke uitspraak uit 2020. Als gevolg hiervan meent licentieverstrekker Sena dat elk bedrijf ook voor de zogenoemde ‘rechten-inclusieve’ muziek per 1 januari 2024 een Sena-licentie nodig heeft.

Brief Sena roept veel vragen op bij ondernemers die gebruikmaken van rechten-inclusieve muziek (foto iStock)

In de brief lichten de licentieverstrekkers toe hoe je deze licentie moet afsluiten. Echter ontbreekt belangrijke informatie. Zo kom je als bedrijf in aanmerking voor extra korting indien je de aanvraag van de licenties laat verlopen via de branchevereniging waar je bij aangesloten bent. Ook leden van vakvereniging ProFri komen in aanmerking voor deze korting.

Gelegenheidscoalitie

De Horeca Alliantie, een samenwerkingsverband van de Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO), de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri) en het Nederlands Horeca Gilde (NHG), stuurden samen met Koninklijke Horeca Nederland eerder een brandbrief aan Sena om de aanpassing van het beleid te voorkomen. De aanbieders van rechten-inclusieve muziek kwamen al eerder dit jaar in actie tegen het beëindigen van het gedoogbeleid.

De gevormde coalitie is van mening dat door de uitspraak van de Hoge Raad in 2020 niets is gewijzigd ten op zichte van de periode daarvoor en is het niet eens met het besluit van Sena om haar beleid te wijzigen en de uitzonderingspositie voor rechten-inclusieve muziek te laten vervallen.  

Keuzevrijheid

De brancheorganisaties benadrukken dat de keuzevrijheid voor hun leden van het grootste belang is. De leden, die rechten-inclusieve muziek afnemen, kiezen daar bewust voor. Een aanzienlijk beperkter repertoire, maar ook tegen aanzienlijk lagere kosten. Terwijl de artiesten een veel grotere kans krijgen dat ze daadwerkelijk een vergoeding krijgen voor het feit dat hun muziek is afgespeeld.

Het besluit van Sena om ook te gaan innen voor rechten-inclusieve muziek betekent, tenzij Sena haar aanbod in muziek en de tarieven gaat diversifiëren, dat de kosten van muziek voor deze ondernemers enorm gaan toenemen.

Oog voor rechthebbenden

Niet onbelangrijk aanvullend argument is dat rechten-inclusieve muziek is ontstaan omdat een bepaalde groep muzikanten zich niet wil laten vertegenwoordigen door Sena (en Buma) omdat ze via die weg (repartitie) nauwelijks iets verdien(d)en. Als Sena voor die muziek nu wel gaat innen bij gebruikers, is de kans groot dat die vergoedingen niet bij die muzikanten/rechthebbenden terechtkomt terwijl de pot door Sena vervolgens verdeeld moet worden maar dan kennelijk over de andere muzikanten/producenten. Naar onze mening onredelijk en onjuist.

Monopoliepositie

Nog los van de vraag of de benadering die Sena nu kiest überhaupt moet voortvloeien uit de huidige regelgeving en de bewuste uitspraak van de Hoge Raad, is deze nieuwe beleidslijn volgens de gevormde coalitie (Horeca Alliantie en KHN) onmogelijk in lijn te brengen met de bedoeling van de internationale regelgeving en verdragen die zien op intellectueel eigendom. De invulling die Sena heeft gekozen betekent gedwongen winkelnering bij een door de wetgever aangewezen monopolist. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest.

Middels een brief en een daarop volgend gesprek verzochten de samenwerkende brancheorganisaties Sena om het besluit inzake de rechten-inclusieve muziek te heroverwegen in overleg te treden met zowel de achtergrondmuziekleveranciers als met de gelegenheidscoalitie. Met als doel het samen zoeken naar een oplossing die recht doet aan de belangen van alle betrokken partijen.

Geen gehoor

Betrokken partijen vonden geen gehoor bij Sena en beraden zich over de vervolgestappen. Ook vragen ze hiervoor aandacht in politiek Den Haag. Ondertussen betekent dit Voor dat zij niet ontkomen om de muzieklicenties aan te vragen, tenzij je als ondernemer besluit om helemaal geen muziek meer ten gehore te brengen in de zaak. Echter, muziek heeft ook een functie voor jouw bedrijf. Achtergrondmuziek draagt bij aan de sfeer in jouw bedrijf en zorgt voor een betere klantbeleving.

Meerdere opties

Naast geen achtergrondmuziek kun je blijven kiezen voor ‘rechten-inclusieve’ muziek en hiervoor een Sena-licentie aanvragen. Maar je kunt ook kiezen voor herkenbaar hitrepertoire. Hiervoor sluit je een licentie af bij zowel Sena als bij BumaStemra. Dit kunt je eenvoudig in enkele stappen in orde maken. Je ontvangt direct een korting van 33,33% wanneer je de licentie aanvraagt én de factuur binnen 30 dagen betaalt.

Verenigingskorting

Wanneer je bent aangesloten bij een brancheorganisatie dan kun je de  licenties aanvragen via jouw vereniging. De facturatie en de betaling van de licentiekosten verlopen dan via de vereniging, waardoor je als lid in aanmerking komt voor extra korting. Het voordeel voor leden van ProFri is komt uit op 14,5%. Voorwaarden is wel dat je de licentie op tijd aanvraagt en niet pas actie komt wanneer je gecontroleerd wordt.

Licenties voor 2024

Ben je lid van ProFri? Klik dan hieronder voor deelname aan de kortingsregeling 2024. Naast de muzieklicenties van Buma en Sena, kun je gelijke tijd ook de beeldlicentie aanvragen van Videma. Ook over deze licentie krijgen leden korting.

Lid van ProFri? Vraag dan hier nu je licenties aan voor 2024