Druk op Den Haag: “Veel bedrijven vallen bij energiesteun buiten de boot”

Actueel |
9 november 2022 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten
Foto: Shutterstock / Chaay Tee

Steeds meer brancheorganisaties oefenen grote druk uit op het kabinet. De TEK-regeling voor energiesteun aan de horeca en de rest van het midden- en kleinbedrijf, blijkt in de praktijk maar voor een heel klein percentage bedrijven soelaas te bieden.

Meteen na de bekendmaking van de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) was al duidelijk dat een zeer beperkte groep frituurbedrijven voor steun in aanmerking komt.

Vakvereniging ProFri becijferde dat hooguit een kwart van de cafetaria’s TEK-steun zou kunnen krijgen. Twee criteria vormen in het bijzonder een struikelblok: de eis dat sprake is van minimaal 12,5 procent aan energielasten én de hoeveelheid gas en stroom die totaal wordt verbruikt.

Ook Ondernemend Nederland (ONL), waarbij ProFri is aangesloten, wees er in een vroeg stadium op dat de TEK niet alleen te laat komt, maar ook volstrekt onvoldoende is. ONL oefent samen met ProFri en de Horeca Alliantie druk uit op het kabinet om de regeling aan te passen.

“Ruim kwart horeca schaalt al af”

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) pleitte eerder deze week ook voor een verbetering van de steunmaatregel. Volgens KHN valt bij de huidige criteria 90 procent van alle bedrijven buiten de boot. Net als ProFri eerder, hield KHN recent ook een eigen onderzoek. “Uit de enquête blijkt dat slechts 10 procent van de horeca op dit moment voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor de TEK-regeling,” aldus de brancheorganisatie. Ook de regeling voor ‘kleingebruikers’ zoals huishoudens biedt geen soelaas, aldus KHN, want hiervoor is het energieverbruik van veel horecabedrijven juist te hoog.

KHN stelt verder: “Ondernemers zitten met de handen in het haar. De stijgende prijzen kunnen ze niet (54 procent) of nauwelijks (43 procent) doorberekenen aan hun gasten en ze kunnen ook niet uit eigen zak blijven bijleggen. Na twee jaar corona hebben ondernemers geen buffer meer om deze hoge lasten te kunnen dragen, zonder dat hier compensatie tegenover staat. 27 procent van de horecaondernemers heeft door de energieproblematiek al bepaalde diensten, services of faciliteiten afgeschaald. In de meeste gevallen gaat het om het verkorten van de openingstijden.”

“Tientallen bedrijven sloten reeds hun deuren”

Ook andere brancheorganisaties in de foodsector trokken al in Den Haag aan de bel, waaronder vereniging Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) en bakkersorganisatie NBOV. Ook in deze branches zal slechts een klein percentage kunnen profiteren van de TEK. Volgens de NBOV sloten inmiddels zeker 50 bakkerijen hun deuren vanwege de hoge energielasten.

Afgaande op berichten in de media, gingen ook al de nodige cafetaria’s definitief dicht om deze reden. Exacte cijfers over het aantal sluitingen zijn echter niet bekend. Uit het onderzoek van ProFri blijkt: “6 procent van de cafetaria’s verwacht het einde van het jaar niet te halen. Nog eens 32 procent denkt in 2023 in de problemen te komen. Slechts een kwart van de ondernemers geeft aan het sowieso te gaan redden.”

Meer over