Energiesteun: ‘Driekwart van de cafetaria’s lijkt buiten de boot te vallen’

Actueel |
14 oktober 2022 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Foto: Shutterstock

De cafetariasector lijkt voor driekwart buiten de boot te vallen bij energiesteun. Dit blijkt uit een voorlopige inventarisatie van vakvereniging ProFri, nu de contouren van het steunplan van het kabinet zijn uitgelekt.

Bedrijven die tenminste 12,5 procent van hun omzet kwijt zijn aan energie, komen in aanmerking voor overheidssteun. Alléén op grond hiervan, zou 40 procent van de cafetaria’s onder de steunregeling vallen.

Maar daarnaast gelden nog andere criteria. Zo komen alleen bedrijven voor steun in aanmerking die jaarlijks minimaal 5000 kuub gas óf 50.0000 kWh stroom verbruiken. Daardoor valt nog een groep van 13 procent af, vooral bedrijven met omzetten tot circa 250.000 euro. Per saldo komt dus hooguit ruim een kwart (27 procent) van de cafetaria’s in aanmerking voor de steunmaatregel, aldus ProFri.
Maar dit percentage gaat stijl omlaag wanneer blijkt dat voor het berekenen van deze norm alleen de kale prijs van het gas en stroom van toepassing is.

Op z’n vroegst in voorjaar

Omdat het gaat om uitgelekte plannen, moet een slag om de arm worden gehouden bij de criteria. Duidelijk is dat de energiesteun pas op z’n vroegst in april 2023 van kracht wordt. Er wordt althans gesproken over het voorjaar, een ingangsperiode waar ook in eerdere berichten reeds sprake van was. Onder meer De Telegraaf en de NOS maken al melding van details uit de plannen die het kabinet achter de schermen maakt voor het ‘energie-intensieve midden- en kleinbedrijf’.

Maximum: helft van prijsstijging

Ook over de hoogte van de steunmaatregelen is informatie gelekt naar de media. Met een maximum van 160.000 euro per bedrijf, zou het kabinet maximaal de helft van de prijsstijging willen vergoeden. Dit is een hoger percentage dan eerder werd genoemd: toen ging het namelijk om maximaal 30 procent.

Vandaag meer bekend?

Volgens ingewijden legt het kabinet binnenkort de laatste hand aan het steunpakket. Ook grotere MKB-bedrijven kunnen profiteren van de maatregel, want die is gericht op ondernemingen met maximaal 250 werknemers. Vanaf het voorjaar zou de energiesteun moeten gelden voor minstens een jaar. Mogelijk maakt het kabinet vandaag in de loop van de dag reeds meer bijzonderheden bekend.

Meer over