ProFri: ‘Energieprijs met gemiddeld 140 procent gestegen sinds vorig jaar’

Actueel |
14 oktober 2022 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Foto: Shutterstock

De energierekening van frituurspeciaalzaken is het afgelopen jaar met 140 procent gestegen. Dit blijkt uit de tussenbalans van ProFri’s energie-enquête. Gemiddeld ging de jaarfactuur omhoog van €17.336 naar €41.591.

Een snel rekensommetje leert dit: alleen al deze stijging betekent omgerekend dat de verkoopprijzen minimaal zodanig moeten worden verhoogd, dat minstens 77 euro per dag méér wordt verdiend op de producten. Althans, gerekend bij “gemiddelde” cafetaria’s die één sluitingsdag per week hebben. Echter: hiermee is dus alleen nog maar de stijging van de energieprijs gecompenseerd.

100 tot 150 euro per dag extra

Daarnaast hebben frituurspeciaalzaken met meer prijsstijgingen te maken, onder meer voor verpakkingen, friet, olie en snacks, maar ook de personeelskosten en diensten (boekhouding) en gemeentelijke belastingen worden allemaal duurder. Bij eenzelfde verkoopvolume (ofwel hoeveelheid verkochte producten) zal een gemiddelde cafetaria wellicht minstens 100 tot 150 euro per openingsdag méér moeten omzetten.

“Frietprijs 32 cent verhoogd”

Uit onderzoek van vakvereniging ProFri blijkt dat de portieprijs van friet met slechts 32 eurocent is verhoogd. Bij een aantal van circa 100 klanten per dag in kleinere cafetaria’s, lijkt dit dus volstrekt onvoldoende om het bedrijf en het ondernemerssalaris financieel gezond te houden.

Omdat prijsverhogingen in zijn algemeenheid leiden tot een uitval van een deel van de vraag (minder klanten en/of kleinere bestellingen) is voortdurende monitoring van zowel omzet, omzetvolume als kosten geboden om ervoor te zorgen dat het bedrijf winstgevend is en blijft. Bovendien is de markt dermate turbulent, dat een maandelijkse check van alle cijfers kan voorkomen dat het rendement wordt ondergraven.

Somber toekomstbeeld

Dat de prijsverhogingen leiden tot uitval, wordt bevestigd door ProFri. De helft van de respondenten van de energie-enquête die de vakvereniging heeft uitgezet, geeft aan dat er nu al minder klanten in de zaak komen of dat klanten minder besteden per bestelling. Bijna 70 procent van de ondernemers die tot vandaag reageerden, geeft te kennen dat ze door de gestegen kosten met hun verdienmodel in de problemen zijn gekomen.

Meer dan 5 procent van de respondenten verwacht het einde van het jaar niet te halen. Nog eens 32 procent verwacht in 2023 in de problemen te komen. Slechts een kwart van de ondernemers geeft aan het sowieso wel te gaan redden.

Meer over