ONL: ‘Energiesteun mkb is onvoldoende en komt te laat’

Actueel |
20 oktober 2022 |
Leestijd ± 2 tot 4 minuten
Hans Biesheuvel van ONL

ONL voor Ondernemers juicht toe dat er een regeling voor het energie-intensieve mkb komt, ‘maar alles valt of staat bij de uitwerking van de regeling’. Het is bekend hoe de beoogde TEK-regeling eruit komt te zien en dat de regeling pas april volgend jaar in gaat. Deze steun voor het energie-intensieve mkb is onvoldoende en komt te laat.

Hans Biesheuvel voorzitter van ONL: “Ik besef dat niet iedere ondernemer gecompenseerd kan worden, maar de beoogde TEK-regeling geeft het energie-intensieve mkb na deze winter onvoldoende steun. Verder mis ik een overgangsregeling totdat de TEK in april 2023 opengaat en ook is er geen plan voor de grote bedrijven. Ondernemers willen hierover op zeer korte termijn duidelijkheid. De politiek moet hier dan ook snel een debat over houden.”

Ook steun bij verduurzamingsslag broodnodig

De ondernemersorganisatie wil dat de overheid ondernemers de komende winter meer houvast biedt door voorschotten te gaan verstrekken. Daarnaast ziet ONL graag dat de overheid meer aandacht schenkt aan de bedrijven die nú willen verduurzamen. Biesheuvel constateert dat er in Den Haag – terecht – veel aandacht is voor de TEK-regeling en de komende winter, maar er is meer nodig. Drie punten zijn, wat ONL betreft, van belang:

  • Help ondernemers eerst deze winter door;
  • Zet tegelijkertijd als kabinet volop in op snelle verduurzamingsslag mkb;
  • Bied ondernemers handelsperspectief bij het verduurzamen.

Vooral bakkers, slagers, snackbarondernemers en restaurants, relatief kleine ondernemingen die veel gas en/of elektriciteit gebruiken, voelen zich niet geholpen met de aangekondigde TEK-regeling. De voorwaarde dat minimaal 12,5% van de omzet moet bestaan uit energiekosten is een obstakel. Veel ondernemers komen niet aan dit percentage en krijgen daardoor straks geen tegemoetkoming, terwijl ze wel een torenhoge energierekening hebben. Ook ligt de drempel voor het minimale energieverbruik van 5000m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit te hoog voor veel ondernemers. Voor de wat grotere bedrijven die wel aan deze voorwaarden voldoen is het maximumbedrag van 160.000 euro per onderneming een druppel op de gloeiende plaat.

Verstrek voorschotten

ONL pleit daarom voor het verstrekken van voorschotten. En er moet met spoed duidelijkheid komen over de overbruggingsregeling tot 1 april 2023. Dan gaat pas het loket voor de TEK-regeling open. ONL zet daarbij haar vraagtekens bij de huidige plannen van dit kabinet om tot die tijd soepeler om te gaan met verzoeken om belastinguitstel. “Veel ondernemers hebben al een coronabelastingschuld. Nog meer uitstel van belasting maakt de financiële positie van het bedrijf alleen maar kwetsbaarder. Je verbetert er de liquiditeit niet mee. Integendeel.” Daarnaast hebben banken aangegeven bereid te zijn ‘sneller en soepeler’ leningen te verstrekken, maar Biesheuvel denkt niet dat dit in de praktijk gaat werken: “Banken zijn al jaren huiverig om leningen aan het mkb te verstrekken. Het risico is voor hen is gewoon te groot.”

Geen steun grote bedrijven

ONL vraagt ook aandacht voor niet-mkb bedrijven, die geen gebruik mogen maken van de TEK-regeling. Biesheuvel benadrukt dat die bedrijven, zoals in de chemie, ‘cruciaal’ zijn voor de Nederlandse economie. “Grotere bedrijven, die aan het mkb leveren en voor veel werkgelegenheid zorgen, moeten ook gesteund worden. Anders stort de keten als een kaartenhuis in elkaar. Dit geldt ook voor de tuinbouw en cultuursector, die niet onder het onder mkb worden geschaard.” Vooralsnog is het niet bekend of er hulp komt voor deze bedrijven.

Snel verduurzamen

Naast dat bedrijven deze winter geholpen moeten worden, wijst ONL erop dat er meer aandacht voor het verduurzamen moet zijn. “Ondernemers moeten zich voorbereiden op langdurend hoge energieprijzen. Zorg daarom dat ondernemers versneld kunnen verduurzamen.” Extra geld voor duurzaamheidssubsidies vindt ONL onvoldoende doordacht. Biesheuvel vervolgt zijn betoog: “Steun het kleinbedrijf en het mkb op het gebied van verduurzaming gericht in de vorm van geld en advies. Veel bedrijven zijn bereid om een verduurzamingsslag te maken, maar weten gewoon niet hoe ze moeten verduurzamen en wat voor hen specifiek de beste stappen zijn.”

Ondernemers belemmerd

Uit recent onderzoek van het CBS blijkt daarbij dat een kwart van de ondernemers belemmerd wordt bij het verduurzamen, bijvoorbeeld door afhankelijkheid van een externe partij, zoals een leverancier. Ook beperkte capaciteit op het stroomnet of vergunningstrajecten die jaren duren bemoeilijken steeds vaker de verduurzamingsslag. “Bied ondernemers tot slot handelsperspectief bij het verduurzamen. Zulke praktische belemmeringen moeten sneller worden opgelost”, besluit de ONL-voorman.

Horeca Alliantie

ONL behartigt in Den Haag de belangen van verschillende branches in het midden- en kleinbedrijf. Ook de Horeca Alliantie, en hierdoor vakvereniging ProFri, maken gebruik van de diensten van Ondernemend Nederland. Tijdens de komende ledenvergadering van ProFri, maandag 31 oktober aanstaande, zal ONL-voorman Hans Biesheuvel het woord voeren over “De (achter)stand van Ondernemend Nederland”. Hier lees je meer over deze lezing en de ledenvergadering.