Zelf-meegebrachte bakjes voor afhaalmaaltijden onhygiënisch

Actueel |
6 juli 2023 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten
Keukenlade met bakjes in afwachting op hergebruik. Vaak niet altijd even fris meer.

Overleg over regeling wegwerpplastic nodig

Sinds 1 juli 2023 is de Ministeriële Regeling Kunststofproducten voor eenmalig gebruik in werking getreden, oftewel de regeling voor Single Used Plastics (SUP). De overheid heeft daarbij een grote campagne opgezet met de focus op ‘Bring your own’.

Bij deze campagne worden klanten aangemoedigd om eigen bakjes en pannen mee te nemen voor het afhalen van maaltijden bij onder andere snackbars. Met goede intenties doen sommige klanten dit ook, maar de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri) trekt aan de bel. Het meebrengen van eigen bakjes, druist in tegen de hygiëneprocedures.

Snuffelen aan bakjes

Het over de toonbank brengen van allerlei uit huis meegebrachte pannetjes en bakjes brengt de voedselveiligheid in gevaar. Ook voor de consument. Om een veilige voedselverstrekking te garanderen, volgen ondernemers vaste procedures. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) ziet hierop toe dat dit gebeurd.

Wanneer een klant zijn eigen pannetje en bakjes meeneemt, heeft de ondernemer of de medewerker geen idee of deze voldoen aan de eisen voor hygiëne. Volgens inspectiebedrijf Bureau de Wit moeten zelf meegebrachte bakjes niet alleen gecontroleerd worden of ze schoon zijn, maar ook of ze onbeschadigd zijn, neutraal van geur en geschikt zijn voor het bedoeld gebruik. Zeker dit laatste is lastig, hoe kan een medewerker weten of het meegebrachte plastic bijvoorbeeld niet smelt door de hitte van de friet? Dit nog los van het snuffelen aan bakjes.

Passage uit het concept en nog niet openbaar gemaakte informatieblad van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als aanvulling op de verschillende hygiënecodes

Net zoals alle andere afhaal- en bezorgrestaurants heeft ook de frituursector te maken met regels op het gebied van hygiëne, voedselveiligheid en kerntemperatuur bij overhandiging van het voedsel. Verpakkingen spelen hierbij een rol. Zelf meegebrachte pannetjes en bakjes zorgen daarnaast voor langere wachttijden in de spits en dus minder omzet. Tot slot verschillen de groottes van deze meegebrachte bakjes allemaal, wat onhandig is bij het inpakken van de bestelde producten.

Autonoom opgezet zonder oog voor de praktijk

Tijdens het ontwerp van de ministeriële regeling is nauwelijks of geen overleg geweest met NVWA en met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat terwijl de nieuwe regelgeving direct in verband staat met andere regels die het ministerie van VWS oplegt en de NVWA controleert. Er is evenmin overleg geweest met brancheorganisaties zoals ProFri en KHN. ProFri benoemt dat de regelgeving voor wegwerpplastic en de campagne ‘Bring your own’ vrij autonoom vanuit het ministerie zijn opgezet en zonder oog voor de praktijk.

Overleg tussen ministerie en ondernemers noodzakelijk

ONL voor Ondernemers constateert dat gebrek aan samenwerking en afstemming het draagvlak bij ondernemers vermindert. Veel snackbars en andere fastfoodbedrijven waren al bezig met het overschakelen naar duurzame verpakkingen zonder plastic. Hier wordt nu nauwelijks aandacht aan besteed in de campagne. Brancheorganisatie ProFri onderschrijft volledig de doelstelling van de regelgeving. Ook de frituurbranche zal moeten zorgen dat er minder plastic in het milieu terechtkomt, maar de overheid dient bij hun acties wel rekening te houden met de al bestaande wetten en regels.

Gesteund door ONL voor Ondernemers dringt vakvereniging ProFri aan op overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zodat er gezamenlijk een manier gevonden kan worden om zowel de voedselveiligheid te waarborgen als het wegwerpplastic te verminderen. De vakvereniging stuurde eerder deze week een brandbrief aan staatssecretaris Vivianne Heijnen.

Meer over