Nieuwe omzetnorm: méér cafetaria’s vallen onder regeling voor energiesteun

Actueel |
10 november 2022 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten
Foto: Shutterstock

Meer cafetaria’s dan waarmee voorheen was gerekend, komen in aanmerking voor energiesteun. Onder druk van brancheorganisaties als ONL, ProFri en Horeca Alliantie heeft het kabinet namelijk de normen versoepeld.

Overigens is de aanpassing naar de smaak van vakvereniging ProFri nog altijd onvoldoende, omdat zeker een fors aantal frituurspeciaalzaken ook met de nieuwe regels nog naast energiesteun grijpt.

Welke aanpassing doet het kabinet?

Veel horecabedrijven zouden geen steun kunnen krijgen door de volgende voorwaarde van de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK): de energiekosten moesten minimaal 12,5 procent van de omzet zijn.

Het kabinet heeft deze norm nu verlaagd naar 7 procent. Hierdoor komen beduidend meer horecabedrijven, ook binnen de cafetariasector, voor energiesteun in aanmerking.

Hoeveel cafetaria’s vallen nog buiten de boot?

Oorspronkelijk kwam driekwart van de cafetaria’s niet voor de TEK in aanmerking. Met de aangepaste regeling, valt naar schatting toch nog altijd 20 tot 35 procent van de frituurzaken buiten de boot ofwel zeker royaal meer dan duizend cafetaria’s en snackbars.

Dit komt niet (alleen) door de omzetnorm, maar vooral ook door de minimum normen ten aanzien van het totale gas- en stroomverbruik. Voorwaarde om energiesteun te krijgen via de TEK is vooralsnog een gebruik van minimaal 5.000 kuub gas óf 50.0000 kWh elektriciteit.

Indien deze laatste norm word gehalveerd (minimaal 25.000 kWh) zouden vele honderden cafetaria’s extra onder de TEK-regeling vallen. Het is afwachten of ook deze voorwaarde nog aangepast wordt door het kabinet. In elk geval ijvert vakvereniging ProFri hiervoor.

Waarvoor blijft ONL nog ijveren?

ONL wil dat de overheid zo snel mogelijk begint met het verstrekken van voorschotten. Hoewel de TEK-regeling per 1 november is ingegaan, zal de uitvoering (via betalingen met terugwerkende kracht) pas per april 2023 ter hand worden genomen. Dan pas namelijk moet het TEK-loket openen. De Eerste Kamer heeft eerder ook aangedrongen op spoed met de uitbetaling. Omdat veel ondernemers nu al kampen met onbetaalbare energierekeningen, blijft ONL hameren op voorschotten.

Maximum bedrag hoog genoeg?

De maximale energiesteun is 160 duizend euro per bedrijf. Volgens ONL is ook dit te beperkend. Het betekent bijvoorbeeld dat een familiebedrijf dat meerdere cafetaria’s heeft ondergebracht in een vennootschap geen hogere energiesteun kan krijgen dan maximaal dit bedrag. ONL blijft samen met ProFri, de Horeca Alliantie en andere ondernemersclubs druk uitoefenen op het kabinet om ook hiervoor een oplossing te zoeken.

Meer over