Farm Frites gaat langer door met verduurzamen van frietketen

Actueel |
25 mei 2022 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Foto: Farm Frites

Het project ‘Duurzame Fritesketen’ wordt nog zeker drie jaar voortgezet. Frietproducent Farm Frites tekende hiervoor een convenant met zijn partners voor de periode 2022-2025. Sinds 2019 werkt Farm Frites op dit gebied samen met Wageningen Environmental Research, HAS Hogeschool en de provincie Zuid-Holland.

In de zogenaamde Groene Cirkel ‘Duurzame Fritesketen’ zijn de afgelopen jaren volgens de partners goede resultaten geboekt. Daarom zetten zij hun samenwerking op dezelfde voet verder. Doelstellingen zijn onder meer: het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen en het stimuleren van het gebruik van duurzame energie rond de productie van friet.

Groene wandeldijk

Ook de verduurzaming van logistiek en mobiliteit heeft nadrukkelijk de aandacht. Daarnaast moet het project de biodiversiteit van de natuur versterken, terwijl ook de rijkdom van de bodem van de aardappelgronden versterkt moet worden. Zo zaaide Farm Frites rond haar bedrijventerrein in Oudenhoorn een dijk van een halve kilometer lang in met natuurlijk groen, die tevens dient als wandelroute voor medewerkers.

“Gezonde toekomst”

“De partners zetten zich samen in om de natuur en economie beter in balans te krijgen en actief bij te dragen aan een betere leefomgeving, een circulaire economie en een gezonde toekomst,” aldus de Groene Cirkel ‘Duurzame Fritesketen.’

“Duurzamer friettransport”

De komende drie jaar richten Farm Frites en zijn partners zich verder onder meer op het nog beter benutten van reststromen bij de frietproducten. Ook gaan ze kijken naar het duurzamer maken van de friettransporten tussen de fabriek in Oudenhoorn en de haven in Rotterdam. Farm Frites verwerkt jaarlijks ongeveer 1,5 miljard kilo aardappelen tot circa 750 miljoen kilo friet en andere aardappelproducten. Er wordt geëxporteerd naar ongeveer honderd landen.