Erkenning voor kwaliteit: in 4 stappen naar het keurmerk voor cafetaria’s

Actueel, Achtergrond |
27 mei 2022 |
Leestijd ± 2 tot 4 minuten
Frituurcentrum-Thijs-van-Leeuwe-met-Goed-Gefrituurd-Keurmerk
Thijs van Leeuwe van Restaria De Smickel in Son en Breugel met het Goed Gefrituurd Keurmerk

Hoe weten consumenten dat jouw cafetaria, snackbar of frituurspeciaalzaak kwaliteit levert? Vaste klanten zijn natuurlijk al overtuigd. Een keurmerk is dé bevestiging, terwijl ook nieuwe klanten weten dat ze aan het juiste adres zijn. Er zijn vier stappen nodig om het keurmerk te behalen.

Het Goed Gefrituurd Keurmerk is in het leven geroepen door de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri). Het doel is om de kwaliteit en het vakmanschap van cafetaria’s, snackbars en andere frituurspeciaalzaken beter zichtbaar te maken voor de consument. De gekeurde bedrijven zijn herkenbaar aan het schildje bij de ingang en aan het certificaat in de zaak. Hierop staat het Goed Gefrituurd Keurmerk met het jaartal en de maand waarop de laatste keuring heeft plaatsgevonden.

Frituurondernemers doorlopen vier stappen om het Goed Gefrituurd Keurmerk te bemachtigen. Het traject van het keurmerk wordt uitgevoerd door het Nederlands Frituurcentrum. Bekijk hieronder de vier stappen.

Stap 1

Ondernemers vragen het keurmerk aan door een intentieverklaring in te vullen. Hiermee verklaren ze uit te willen blinken in Vakmanschap, Veiligheid & hygiëne en Verantwoordelijkheid, de drie pijlers van het Goed Gefrituurd Keurmerk. Hierbij geven ze ook aan of ze lid zijn van ProFri of zich aanmelden als aspirant-lid. Vanaf 2024 wordt het keurmerk de basis van het lidmaatschap van ProFri. Lees hier waarom →

Stap 2

Na de intentieverklaring komen ondernemers vanzelf bij de zelfevaluatie. Met de zelfevaluatie beoordelen ondernemers zelf of het bedrijf al voldoet aan de voorwaarden die bij het keurmerk horen. Wanneer ze bereid zijn zichzelf en het bedrijf verder te verbeteren, wordt de verdere procedure in gang gezet. Na stap twee van de aanvraagprocedure wordt automatisch de factuur gegenereerd en gemaild. Lees verderop meer over de kosten.

Stap 3

Na de intentieverklaring en de zelfevalutie krijgen bedrijven bezoek van een mystery guest die een rapportage maakt. De mystery guest let op onderdelen als uitstraling van het bedrijf, gastvrijheid en professionaliteit van de medewerkers, productpresentatie- en kwaliteit, hygiëne en gebruik van nieuwe media.

Stap 4

Na het mystery guest bezoek neemt het Nederlands Frituurcentrum contact op om de zelfevaluatie en de rapportage te bespreken. Tijdens dit beoordelingsgesprek wordt samen gekeken welke onderdelen eventueel verbeterd kunnen (of moeten) worden en op welke wijze het Frituurcentrum hierbij kan helpen.

Wanneer blijkt dat het bedrijf voldoet aan de minimale voorwaarden, wordt het keurmerk voor twee jaar toegekend. De aspirantstatus wordt met ingang van het nieuwe contributiejaar omgezet naar het Pro-lidmaatschap van ProFri.

Bedrijven die het keurmerk hebben behaald, worden elk jaar minimaal één keer bezocht door een mystery guest en krijgen elke twee jaar een uitgebreide beoordeling.

Naar het Goed Gefrituurd Keurmerk →

Kosten van het keurmerk

In 2022 betalen ProFri-leden hetzelfde bedrag voor de contributie als in 2021: 325 euro voor het Basis-lidmaatschap, 445 euro voor het Plus-lidmaatschap en 595 euro voor het Pro-lidmaatschap. Leden met een Basis- of Plus-lidmaatschap die in 2022 of 2023 het keurmerk behalen, ontvangen op dat moment een aanvullende factuur van respectievelijk 270 euro of 150 euro. De contributie voor het kalenderjaar na het behalen van het keurmerk wordt vervolgens 595 euro. Dat is hetzelfde bedrag dat de leden betalen betaald (dat zijn de leden die het keurmerk hebben).

Nieuwe leden krijgen de aspirantstatus en ontvangen na aanmelding een eerste factuur voor de resterende maanden van het lopende kalenderjaar, gebaseerd op 595 euro. Deze bedragen zijn exclusief btw.

Michelingids voor cafetaria’s

Frituurbedrijven met het Goed Gefrituurd Keurmerk krijgen automatisch een vermelding in de Michelingids van frituurspeciaalzaken in ons land, de Nationale Smulgids. De nieuwe editie wordt eind dit jaar gepresenteerd. Ook frituurzaken zonder het keurmerk kunnen zich aanmelden voor een vermelding in de gids via de open inschrijving. Bedrijven komen in de Smulgids als ze een omweg waard zijn voor de consument. Meer weten? Naar de Smulgids →

Keurmerkhouders krijgen, naast een vermelding in de Smulgids, ook een vermelding op de consumentenwebsite Goedgefrituurd.nl.