‘Zonder steun van de overheid, gaan zich complete drama’s afspelen’

Actueel |
20 september 2022 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten
Energiesteun op Prinsjesdag? Foto: Shutterstock / Nancy Beijersbergen

Duizenden cafetariaondernemers, bakkers en andere ondernemers met een hoog gasverbruik wachtten vandaag gespannen op de Troonrede en de Miljoenennota. Maatregelen voor mkb’ers die zuchten onder oplopende energierekeningen, werden er niet wereldkundig gemaakt. “Zonder maatregelen, gaan zich drama’s afspelen.”

Huishoudens komt het kabinet wel tegemoet met een regeling voor verlaging van de energielasten. De maandfactuur wordt bevroren op het niveau van begin dit jaar op basis van het gemiddelde verbruik in ons land. Alles wat daar boven aan energie wordt gebruikt, valt gewoon onder het markttarief.

‘Super-complexe regeling’

Ondernemers moeten afwachten of er tóch iets voor hen in het vat zit. “Volgens ingewijden zijn er nog géén maatregelen om op korte termijn de nood te lenigen van kleine ondernemers,” meldde de NOS gisteravond reeds. “Het kabinet wil wel iets doen om energie-intensieve mkb’ers te helpen, maar de plannen zijn volgens verschillende bronnen nog weinig concreet. Betrokkenen zeggen dat het super-complex is om een regeling te maken om mkb’ers tegemoet te komen.”

Veel frituurondernemers staat het water aan de lippen. Een recente flitspeiling van MKB Nederland wees uit dat een kwart van alle grootverbruikers van gas en stroom dit jaar reeds serieuze verliezen zal boeken. Overigens zijn voor dit onderzoek geen cafetaria’s ondervraagd, maar wel onder meer bakkers.

Foto: Ben Woldring van Gaslicht.com spreekt tijdens ONL-overleg.

ProFri overlegt met Tweede Kamer

ProFri stelt alles in het werk om een regeling af te dwingen. Niet alleen probeert de vakvereniging één op één cafetaria’s aan goedkopere contracten te helpen, maar ook overlegde directeur Frans van Rooij vandaag op hoog niveau in Den Haag. Samen met Ondernemend Nederland (ONL) spreekt hij over de energiecrisis met onder anderen leden van de Tweede Kamer.

‘Kostbare tijd is onbenut gelaten’

Of er brede politieke wil is om de energienood bij ondernemers te lenigen, is onduidelijk. Volgens Van Rooij liet het kabinet in elk geval kostbare tijd onbenut. ProFri luidde al begin dit jaar bij de overheid en in de media de noodklok over de oplopende energiekosten in de frituursector, sindsdien is de nood alleen hoger geworden. “Als er geen beleid komt, is de situatie voor heel veel cafetaria’s en andere horecabedrijven uitzichtloos. Er gaan zich complete drama’s afspelen,” zegt de ProFri-directeur.

‘Coronasteun is oneigenlijk argument’

Van Rooij zegt verder dat de coronasteun als oneigenlijk argument wordt gebruikt in de energiediscussie. “Er wordt door de politiek wel verwezen naar de steun die de horeca de afgelopen jaren al heeft ontvangen. Vergeten wordt dat die eigenlijk alleen was bedoeld om salarissen van de werknemers te kunnen blijven betalen. Bovendien moest de horeca zelf nog een groot deel ophoesten.”

Meer over