Energieprijs: géén woord in Miljoenennota over steun voor bedrijven

Actueel |
20 september 2022 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten
Foto: Shutterstock

De Miljoenennota die het kabinet vandaag presenteerde, biedt geen enkel zicht op steun voor bedrijven die kampen met extreem hoge energielasten. Hoewel ondernemersclubs stellen dat er wel maatregelen in de maak zijn, lijkt het er totáál niet op dat die reeds voor de kortere termijn een feit zullen zijn.

In een media-toelichting zei minister Micky Adriaansens (economische zaken en klimaat) dat achter de schermen nog wel wordt nagedacht over een regeling voor kleinere mkb’ers die veel gas en/of stroom verbruiken.

Wie de tekst van de Miljoenennota echter in zijn geheel leest, heeft de indruk dat binnen het kabinet maar zéér beperkt draagvlak aanwezig is voor steun aan cafetaria’s, bakkers en andere grote gasverbruikers.

Net als in de troonrede wordt in de Miljoenennota alleen gesproken over het lenigen van de energienood bij huishoudens, maar niet over bedrijven. “De gevolgen voor mensen en bedrijven zijn ernstig,” zei de koning wel in zijn toespraak. Dit kan zelfs leiden tot faillissementen, voegde hij eraan toe. Het kabinet komt met een pakket maatregelen voor lagere inkomens en middeninkomens ter waarde van 10 miljard tot 20 miljard euro. Gerichte maatregelen voor bedrijven met hoge energiekosten kwamen vandaag in Den Haag echter niet aan de orde.

“Alleen steun voor systeembedrijven”

De Miljoenennota meldt letterlijk: “Noodlijdende bedrijven komen enkel in aanmerking voor steun als hun activiteiten systeemrelevant en/of van strategisch economisch belang zijn. Dit was het geval bij het redden van een aantal banken tijdens de financiële crisis van 2007-2008. Grootschalige economische steun op het niveau van de hele economie of hele sectoren is uitsluitend aan de orde in een uitzonderlijke situatie als de coronacrisis.”

“Ondernemer draagt risico”

Over het risico van ondernemerschap staat in zijn algemeenheid in de nota te lezen: “De markt kan alleen werken als ondernemers ook ondernemersrisico dragen. Binnen het marktdenken zijn ondernemers vrij om zo veel risico’s te nemen als ze zelf verstandig vinden, maar als dit verkeerd uitpakt, is dit voor eigen verantwoordelijkheid. Als een overheid ondernemersrisico’s zou afdekken, dan zou dat een situatie opleveren waarbij de lusten voor de ondernemer zijn, maar de lasten voor de samenleving.”

“Bedrijven moeten zichzelf indekken”

Hieraan wordt toegevoegd: “Dit geldt ook voor bedrijven die mede groot zijn geworden dankzij goedkope inkoop, bijvoorbeeld van energie, maar zich niet voldoende hebben ingedekt tegen prijsstijgingen. Zij ondervinden daar nu hinder van, in tegenstelling tot concurrenten die wel bereid waren de extra prijs te betalen om zich daartegen te verzekeren.”

Lage brandstofbelasting blijft

Het kabinet lijkt vooral in te zetten op vergroting van de energie-efficiëntie en het stimuleren van verduurzaming, met een combinatie van subsidies, normering en investeringen. Wel zal de verlaging van de belastingen op brandstoffen langer worden gehandhaafd. Het bedrijfsleven krijgt daarentegen te maken met een verhoging van de winstbelasting. Het midden- en kleinbedrijf zal bij deze maatregelen zoveel mogelijk worden ontzien. Slecht nieuws is er voor horecaondernemers die werken als kleine zelfstandigen zonder personeel, want hun belastingaftrek wordt versneld verder afgebouwd.