Regeldruk | Dit hebben politieke partijen voor jou in petto

Actueel |
7 november 2023 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten

Meerdere partijen geven in hun verkiezingsprogramma’s aan dat ze minder regels willen voor het mkb.

Woensdag 22 november is het zover: de Tweede Kamerverkiezingen. Je hebt inmiddels je stempas in huis, maar weet je ook al op welke partij je gaat stemmen? Wat zeggen partijen over bijvoorbeeld de regeldruk in het mkb? En wordt het makkelijker om personeel aan te nemen? In deze serie schrijven we over de verschillende standpunten van vijftien partijen, waar je als mkb-ondernemer mee te maken krijgt.

Deel 3 | Regeldruk

BBB

“We beschermen ons midden- en kleinbedrijf tegen regeldruk en administratieve lasten voor maatschappelijk ondernemen die gemaakt zijn voor multinationals (OESO-richtlijnen).”

CU

“Veel ondernemers willen niets liever dan zich richten op hun onderneming. We willen hen daarin maximaal ondersteunen. Net als voor burgers moet de overheid eenvoudig bereikbaar zijn voor bedrijven met bekwame zaakbehandelaars. We zorgen dat lokale, provinciale en landelijke regeldruk verminderen én dat ondernemers snel en toegankelijk terecht kunnen bij de overheid.”

D66

“In Nederland hebben ondernemers een aanhoudende regeldruk. Wij kiezen liever voor duidelijke en begrijpelijke regels die goed te handhaven zijn, dan voor complexe regels die voor veel administratieve lasten zorgen. Er komen afrekenbare doelstellingen om de regeldruk terug te dringen en een strengere toets op het introduceren van nieuwe regels.”

DENK

“Wij willen een collectief vangnet om de loondoorbetaling bij ziekte te betalen voor mkb’ers. We verlichten de regeldruk voor kleinere ondernemers door het invoeren van een mkb-regeldrukcheck bij elke regel en wetgeving.”

FvD

FvD wil een “staatssecretaris voor het mkb die werkt aan minder regeldruk, oplossingen en verbeteringen. Minder bureaucratie mkb: voor iedere nieuwe wet of regel, minstens vijf anderen afschaffen.”

JA21

Ja21 wil “de regeldruk actief voor het mkb terugdringen. Altijd een mkb- en vestigingsklimaattoets bij de implementatie van nieuw beleid.”

SGP

“Bedrijven zijn steeds duurder uit door de disproportionele regeldruk. Bij het opstellen van wetgeving moet daarom meer aandacht en expertise komen voor regeldruk. Ook moet de stofkam door huidige wet- en regelgeving worden gehaald.”

VVD

“Om de regeldruk voor het mkb terug te dringen is de afgelopen jaren o.a. de mkb-toets ingevoerd voor nieuwe voorstellen. We zien echter dat meer stappen nodig zijn. Waar bij de huidige mkb-toets ondernemers zichzelf moeten melden om deel te nemen aan een mkb-toets, wil de VVD graag dat ministeries ondernemers benaderen voor deelname aan de mkb-toets. Bovendien moet nieuwe regelgeving zo eenvoudig en concreet mogelijk zijn en mag niet verder gaan dan nodig. We komen met een meetbaar doel om regelgeving te verminderen.”

Disclaimer

Dit is geen stemwijzer. In dit overzicht zijn de partijen opgenomen die volgens de Peilingwijzer van I&O Research en Ipsos/EenVandaag op 3 oktober 2023 kans maakten op minimaal een zetel. Onze bron KVK citeert uit de verkiezingsprogramma’s de standpunten die over ondernemen gaan en/of belangrijk kunnen zijn voor ondernemers. Per thema komen de partijen die een standpunt hebben over het thema op alfabetische volgorde aan bod. Bekijk ook de volledige verkiezingsprogramma’s, die vind je op de websites van de partijen. Veel partijen hebben een aparte versie van hun programma in begrijpelijke taal.

Natuurlijk zijn er nog veel meer belangrijke onderwerpen waar de politiek over beslist. Die komen aan bod in verschillende stemwijzers, zoals het Kieskompas en de Stemwijzer. Met deze stemwijzers kun je de standpunten van de meeste partijen met elkaar vergelijken. Dat een standpunt in een verkiezingsprogramma staat, betekent niet dat het na de verkiezingen ook werkelijkheid wordt. Daarvoor is een meerderheid nodig in de Tweede Kamer.