Belastingzaken | Dit hebben politieke partijen voor jou in petto

Actueel |
7 november 2023 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten

Partijen hebben verschillende ideeën over belastingzaken voor het mkb. Sommige willen meer belastingvoordelen voor het mkb en andere juist minder. Daarnaast is er aandacht voor belastingschulden van mkb’ers na de coronapandemie.

Woensdag 22 november is het zover: de Tweede Kamerverkiezingen. Je hebt inmiddels je stempas in huis, maar weet je ook al op welke partij je gaat stemmen? Wat zeggen partijen over bijvoorbeeld de regeldruk in het mkb? En wordt het makkelijker om personeel aan te nemen? In deze serie schrijven we over de verschillende standpunten van vijftien partijen, waar je als mkb-ondernemer mee te maken krijgt.

Deel 6 | Belastingzaken

BBB

“We onderzoeken of het mogelijk is een extra (derde) schijf te introduceren in de vennootschapsbelasting. In deze extra schijf worden winsten boven een bepaald bedrag extra belast en binnen groepsstructuren wordt vennootschapsbelasting op basis van geconsolideerde winst geheven. De belastingdruk voor bedrijven mag niet verder oplopen. Bedrijven zijn geen pinautomaat.”

CU

“We uniformeren de winstbelasting (VPB).”

FvD

FvD wil “de hoge VPB-grens verhogen naar 1 miljoen euro”.

DENK

“DENK erkent en waardeert de essentiële rol die het mkb speelt voor onze economie en samenleving. Daarom komen er wat ons betreft meer belastingvoordelen voor het mkb en gaan we fors snijden in belemmerende regelgeving. Veel mkb’ers kampen nog met het afbetalen van de coronaschulden. DENK vindt dat de Belastingdienst ruimhartig moet blijven omgaan met de terugbetalingen.”

NSC

“Wij onderschrijven de bevinding van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap dat de Nederlandse economie gebaat is bij versterking van het eigen vermogen van het mkb. We doen een gericht onderzoek en vergelijken de fiscale en andere mogelijkheden van private equity en traditionele stabiel en conservatief gefinancierde familiebedrijven.”

SGP

“De lasten voor het bedrijfsleven moeten omlaag. Deze lastenverlichting moet vooral gericht zijn op het mkb. Vaak zijn dit familiebedrijven, ondernemingen in de maakindustrie en andere bedrijven die zorgen voor veel werkgelegenheid en ook de ruggengraat van de Nederlandse economie vormen. Om de werkgelegenheid en de economische groei te stimuleren moeten de lasten voor ondernemers (met name voor het midden- en kleinbedrijf) omlaag.”

SP

“Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek verhogen, zodat het mkb kan investeren in de toekomst.”

VVD

“Er zijn op dit moment nog veel levensvatbare ondernemers die moeite hebben met het terugbetalen van belastingschulden die zij hebben opgelopen tijdens de coronacrisis. Het is zaak dat we menselijk en coulant met deze ondernemers omgaan. We gaan er daarom voor zorgen dat er sneller afspraken worden gemaakt met ondernemers over de terugbetaling van hun belastingschulden.”

“We voorkomen dat het belasten van vermogen een excuus wordt om het eigen huis, het pensioen of mkb’ers te belasten. Want net zoals dat werken moet lonen, moet ook het resultaat van hard werken in de vorm van sparen, investeren en winst de moeite waard blijven.”

Disclaimer

Dit is geen stemwijzer. In dit overzicht zijn de partijen opgenomen die volgens de Peilingwijzer van I&O Research en Ipsos/EenVandaag op 3 oktober 2023 kans maakten op minimaal een zetel. Onze bron KVK citeert uit de verkiezingsprogramma’s de standpunten die over ondernemen gaan en/of belangrijk kunnen zijn voor ondernemers. Per thema komen de partijen die een standpunt hebben over het thema op alfabetische volgorde aan bod. Bekijk ook de volledige verkiezingsprogramma’s, die vind je op de websites van de partijen. Veel partijen hebben een aparte versie van hun programma in begrijpelijke taal.

Natuurlijk zijn er nog veel meer belangrijke onderwerpen waar de politiek over beslist. Die komen aan bod in verschillende stemwijzers, zoals het Kieskompas en de Stemwijzer. Met deze stemwijzers kun je de standpunten van de meeste partijen met elkaar vergelijken. Dat een standpunt in een verkiezingsprogramma staat, betekent niet dat het na de verkiezingen ook werkelijkheid wordt. Daarvoor is een meerderheid nodig in de Tweede Kamer.