Energie en duurzaamheid | Dit hebben politieke partijen voor jou in petto

Actueel |
7 november 2023 |
Leestijd ± 2 tot 4 minuten

Energie en duurzaamheid nemen in veel verkiezingsprogramma’s een belangrijke plaats in. Sommige partijen willen het mkb helpen om duurzamer te ondernemen.

Woensdag 22 november is het zover: de Tweede Kamerverkiezingen. Je hebt inmiddels je stempas in huis, maar weet je ook al op welke partij je gaat stemmen? Wat zeggen partijen over bijvoorbeeld de regeldruk in het mkb? En wordt het makkelijker om personeel aan te nemen? In deze serie schrijven we over de verschillende standpunten van vijftien partijen, waar je als mkb-ondernemer mee te maken krijgt.

Deel 5 | Energie en duurzaamheid

BBB

“Alle (grote/mkb/familie-) bedrijven moeten toegang hebben tot financiële steun vanuit klimaatfondsen. Daarbij moet het volledig transparant zijn welke bedrijven geld ontvangen en waarvoor.”

CU

“Niet alleen beursgenoteerde bedrijven maar ook mkb-bedrijven moeten zich verantwoorden over hun inzet op duurzaamheid.”

D66

D66 wil dat de “energiebesparingsplicht voor bedrijven eenvoudiger en ambitieuzer wordt.” En het “voor mkb’ers makkelijker maken om verduurzaming te financieren. 1 miljard voor stimuleren nieuwe investeringen in de productie van groene en circulaire producten (deze regelingen zijn ook toegankelijk voor het mkb). Digitaal productpaspoort (instructie voor recyclen, hergebruik, demontage en reparatie) voor elk product als onderdeel van het impactregister (effecten op maatschappij en milieu).”

FvD

“Huishoudens en ondernemers niet opzadelen met stijgende energiekosten vanwege absurde ‘duurzaamheidseisen.’”

GL-PvdA

“Investeringsfonds Invest-NL bouwen we uit tot een Nationale Investeringsbank waarmee we investeringen in duurzaamheidsprojecten (mede-) financieren (zowel in vreemd en eigen vermogen) die nu niet of onvoldoende van de grond komen. Denk bijvoorbeeld aan mkb-bedrijven die moeilijk aan het benodigde durfkapitaal komen.”

JA21

“Goedkope financiering voor duurzaamheidsinvesteringen, zoals de mkb Duurzaamheidslening van Qredits, verdient een opschaling.”

PvdD

“De energiebesparingsplicht voor bedrijven wordt strenger gehandhaafd en de terugverdientijd wordt verhoogd. Onnodige energieslurpende sectoren zoals de gangbare sierteelt en de kunstmestindustrie worden afgebouwd. Schaats- en skibanen sluiten in de zomer en de horeca houdt haar terrassen, maar niet meer met terrasverwarmers.”

“Het huidige statiegeldsysteem voor plastic flessen en blikjes wordt uitgebreid naar alle drankverpakkingen. De verantwoordelijkheid voor het statiegeldsysteem komt in handen van de overheid in plaats van bij het bedrijfsleven.”

“Grondstoffen zoals soja, palmolie, koper en kolen komen op de lijst van conflictmaterialen. Hiervoor komen strenge criteria in het internationale handelsverkeer. Ook zoet water komt op deze lijst.”

SGP

“De SGP wil een nuchter en consistent energie- en klimaatbeleid. Dat begint met energiebesparing. En natuurlijk is er meer te doen. Investeren in innovatie bijvoorbeeld, wat dat betreft zit Nederland vol met vernieuwende ondernemers en ondernemende vernieuwers. Die moeten niet tegengehouden worden door gedateerde regelgeving. Wat ook belangrijk is: bedrijven en regio’s het vertrouwen en de ruimte geven om de energietransitie op basis van heldere en afrekenbare doelen op een eigen manier vorm te geven.”

“De regels om gebruik van wegwerpbekers en –bakjes te ontmoedigen zorgen voor veel onduidelijkheid en rompslomp, en lijken nog weinig effectief om zwerfafval te beperken. De overheid moet samen met ondernemers kijken hoe gezorgd kan worden voor een eenvoudigere en meer effectieve aanpak.”

SP

SP wil een “CO2-heffing voor alle vervuilende bedrijven zonder verstellingen. De energiebelasting gaat omhoog voor grootgebruikers en omlaag voor huishoudens en het mkb.”

VOLT

VOLT wil een “Europese CO2-belasting voor alle brandstoffen. Voor alle Nederlandse broeikasgasuitstoot geldt een minimale CO2-prijs. Fixteams om bedrijven, waaronder het mkb, te helpen bij het besparen van energie.”

VVD

“Voorkomen dat de prijzen stijgen lukt niet altijd, het beperken van de prijsstijging is wel een prioriteit. We kunnen Nederland alleen schoon doorgeven als middengroepen en het mkb de transitie mee kunnen maken. We toetsen daarom al het huidige en nieuwe klimaatbeleid op de kosten voor mensen met een laag inkomen, de middenklasse en het mkb. Als klimaatbeleid niet door de toets komt, wordt het gewijzigd of vervangen.”

“We helpen de verduurzaming van het mkb. Het mkb is de ruggengraat van onze economie. Daarom ontzorgen we het mkb en zetten we de plannen uit Rutte IV voor een verduurzamingsfonds voor het mkb door.”

“We zorgen dat het aantrekkelijker wordt voor huishoudens en ondernemers om zonnepanelen op je eigen dak te leggen.”

Disclaimer

Dit is geen stemwijzer. In dit overzicht zijn de partijen opgenomen die volgens de Peilingwijzer van I&O Research en Ipsos/EenVandaag op 3 oktober 2023 kans maakten op minimaal een zetel. Onze bron KVK citeert uit de verkiezingsprogramma’s de standpunten die over ondernemen gaan en/of belangrijk kunnen zijn voor ondernemers. Per thema komen de partijen die een standpunt hebben over het thema op alfabetische volgorde aan bod. Bekijk ook de volledige verkiezingsprogramma’s, die vind je op de websites van de partijen. Veel partijen hebben een aparte versie van hun programma in begrijpelijke taal.

Natuurlijk zijn er nog veel meer belangrijke onderwerpen waar de politiek over beslist. Die komen aan bod in verschillende stemwijzers, zoals het Kieskompas en de Stemwijzer. Met deze stemwijzers kun je de standpunten van de meeste partijen met elkaar vergelijken. Dat een standpunt in een verkiezingsprogramma staat, betekent niet dat het na de verkiezingen ook werkelijkheid wordt. Daarvoor is een meerderheid nodig in de Tweede Kamer.