Familiebedrijf en overname | Dit hebben politieke partijen voor jou in petto

Actueel |
7 november 2023 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten

Nederland kent een groot aantal familiebedrijven. Veel partijen willen het overnemen van familiebedrijven makkelijker maken.

Woensdag 22 november is het zover: de Tweede Kamerverkiezingen. Je hebt inmiddels je stempas in huis, maar weet je ook al op welke partij je gaat stemmen? Wat zeggen partijen over bijvoorbeeld de regeldruk in het mkb? En wordt het makkelijker om personeel aan te nemen? In deze serie schrijven we over de verschillende standpunten van vijftien partijen, waar je als mkb-ondernemer mee te maken krijgt.

Deel 4 | Familiebedrijf en overname

BBB

“De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) die essentieel is voor de continuïteit van Nederlandse familiebedrijven wordt gehandhaafd met de tarieven van 2023.”

CDA

“Het CDA staat zij aan zij met de grote en kleine familiebedrijven om hun focus op de nieuwe generaties en de sterke worteling in de samenleving. We behouden de Bedrijfsopvolgings-regeling (BOR), maar maken deze ongevoelig voor misbruik.”

CU

“De continuïteit van een familiebedrijf mag niet in gevaar komen wanneer deze van de ene generatie naar de volgende wordt overgedragen. Zeker voor bedrijven in de agrarische sector, met vaak dure grond én relatief lage verdiensten, is een goede (fiscale) regeling bij bedrijfsoverdracht van levensbelang. We handhaven daarom de BOR-regeling. Wel kan deze beperkt worden voor niet bedrijfsgebonden activa als onroerend goed en liquiditeiten. En tegelijk willen we zorgen dat geld dat in het familiebedrijf zit na de bedrijfsoverdracht in het bedrijf blijft en niet vrijwel belastingvrij bij privépersonen terecht komt. Om te voorkomen dat belastingheffing bij de overdracht tot liquiditeitsproblemen leidt, stellen wij een verruiming van de betalingsperiode voor.”

D66

“De bedrijfsopvolgingsregeling wordt verder versoberd.”

FvD

FvD wil “goede bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor familiebedrijven”.

JA21

“Om familiebedrijven en de daarmee gepaarde investeringskracht voor ons land te behouden, is het van wezenlijk belang om de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) niet te versoberen.”

NSC

“De fiscale Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor familiebedrijven wordt behouden als waarborg voor de continuïteit van werkgelegenheid en bedrijvigheid.”

SGP

“Mkb en familiebedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan Nederlandse economie, onder andere door hun zorg voor de omgeving, goed werkgeverschap en innovatiekracht. Dat verdient ondersteuning, onder andere via de bedrijfsopvolgingsregeling.”

VOLT

“De bedrijfsopvolgingsregeling wordt afgeschaft. In plaats hiervan verruimen we de mogelijkheid om bij de overheid te lenen om financiering mogelijk te maken.”

VVD

“We willen dat de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) behouden blijft. De eisen voor toepassing van de BOR moeten daarbij beter aansluiten bij de behoeften van ondernemers, terwijl we oneigenlijk gebruik tegengaan.”

Disclaimer

Dit is geen stemwijzer. In dit overzicht zijn de partijen opgenomen die volgens de Peilingwijzer van I&O Research en Ipsos/EenVandaag op 3 oktober 2023 kans maakten op minimaal een zetel. Onze bron KVK citeert uit de verkiezingsprogramma’s de standpunten die over ondernemen gaan en/of belangrijk kunnen zijn voor ondernemers. Per thema komen de partijen die een standpunt hebben over het thema op alfabetische volgorde aan bod. Bekijk ook de volledige verkiezingsprogramma’s, die vind je op de websites van de partijen. Veel partijen hebben een aparte versie van hun programma in begrijpelijke taal.

Natuurlijk zijn er nog veel meer belangrijke onderwerpen waar de politiek over beslist. Die komen aan bod in verschillende stemwijzers, zoals het Kieskompas en de Stemwijzer. Met deze stemwijzers kun je de standpunten van de meeste partijen met elkaar vergelijken. Dat een standpunt in een verkiezingsprogramma staat, betekent niet dat het na de verkiezingen ook werkelijkheid wordt. Daarvoor is een meerderheid nodig in de Tweede Kamer.