Personeel | Dit hebben politieke partijen voor jou in petto

Actueel |
7 november 2023 |
Leestijd ± 2 tot 4 minuten

Als ondernemer in het mkb heb je waarschijnlijk personeel. Veel partijen willen dat het aantrekkelijker wordt om personeel in dienst te nemen. Bijvoorbeeld door de loondoorbetaling bij ziekte te verkorten. Of te zorgen voor minder verplichte administratie.

Woensdag 22 november is het zover: de Tweede Kamerverkiezingen. Je hebt inmiddels je stempas in huis, maar weet je ook al op welke partij je gaat stemmen? Wat zeggen partijen over bijvoorbeeld de regeldruk in het mkb? En wordt het makkelijker om personeel aan te nemen? In deze serie schrijven we over de verschillende standpunten van vijftien partijen, waar je als mkb-ondernemer mee te maken krijgt.

Deel 2 | Personeel

BBB

“Wij willen het verschil in belastingdruk tussen personeel in vaste dienst en zzp’ers verkleinen, zodat het aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst aan te nemen.”

CDA

“Om in een onverwachte crisistijd buiten het ondernemersrisico om werkgevers en werknemers te helpen bij personeels- en baanbehoud zijn wij voorstander van een crisisregeling personeelsbehoud.”

CU

“We maken het voor mkb-ers goedkoper om personeel in dienst te hebben.”

FvD

Fvd wil het “ontslagrecht mkb versoepelen, zodat ondernemers meer mensen aannemen. Vereenvoudigen en versimpelen van de reïntegratieverplichting voor werkgevers. Doorbetalingsverplichting bij ziekte van werknemers verkorten van twee naar één jaar.”

GL-PvdA

“We ondersteunen kleine werkgevers bij de loondoorbetaling bij ziekte. We verhogen de middelen voor de verzuim- en ontzorgverzekering die mkb’ers verzekert tegen de kosten van loondoorbetaling, die helpt met de re-integratieverplichtingen en die administratie uit handen neemt. Ook verlagen we de premie die kleine werkgevers betalen voor arbeidsongeschiktheid.”

JA21

“Loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven terugbrengen naar één jaar.”

NSC

“De voor werkgevers verplichte loondoorbetaling bij ziekte gaat naar één jaar. Indien werkgevers hun re-integratieverplichtingen onvoldoende zijn nagekomen, kan het UWV een jaar langer loondoorbetaling opleggen.”

“Het moet aantrekkelijker worden voor kleine werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen. We willen hiertoe de administratieve lasten voor mkb’ers verminderen, onder meer door bestaande prikkels tegen het licht te houden en bij nieuwe wetgeving een mkb-uitvoeringstoets in te voeren. Papieren tijgers moeten worden geschrapt, zoals de rapportageplicht werkgebonden mobiliteit.”

PvdD

“We beperken het aantal verschillende arbeidscontracten tot vaste en tijdelijke contracten voor regulier werk, het uitzendcontract om ziekte of grote drukte op te vangen, en het zelfstandigencontract voor zzp’ers.”

SGP

“Matigheid, en dus een forse besparing op grondstoffen- en energiegebruik is nodig! De overheid moet burgers en bedrijven daarbij helpen en zo nodig grenzen trekken. Het goedkoper maken van arbeid en het zwaarder belasten van consumptie draagt hieraan bij.”

VVD

“We verlagen de werkgeverslasten, zodat het meer loont om personeel in dienst te nemen. Zieke werknemers vormen nu een te groot risico voor kleine werkgevers. Daarom gaan we verder met de ingezette hervorming van de loondoorbetalingsregels. We proberen deze hervorming voor kleine ondernemers zo aantrekkelijk mogelijk te maken, en de hoeveelheid bureaucratie te verminderen.”

Disclaimer

Dit is geen stemwijzer. In dit overzicht zijn de partijen opgenomen die volgens de Peilingwijzer van I&O Research en Ipsos/EenVandaag op 3 oktober 2023 kans maakten op minimaal een zetel. Onze bron KVK citeert uit de verkiezingsprogramma’s de standpunten die over ondernemen gaan en/of belangrijk kunnen zijn voor ondernemers. Per thema komen de partijen die een standpunt hebben over het thema op alfabetische volgorde aan bod. Bekijk ook de volledige verkiezingsprogramma’s, die vind je op de websites van de partijen. Veel partijen hebben een aparte versie van hun programma in begrijpelijke taal.

Natuurlijk zijn er nog veel meer belangrijke onderwerpen waar de politiek over beslist. Die komen aan bod in verschillende stemwijzers, zoals het Kieskompas en de Stemwijzer. Met deze stemwijzers kun je de standpunten van de meeste partijen met elkaar vergelijken. Dat een standpunt in een verkiezingsprogramma staat, betekent niet dat het na de verkiezingen ook werkelijkheid wordt. Daarvoor is een meerderheid nodig in de Tweede Kamer.