Arbeidsinspectie: “Veel misstanden bij bezorging”

Actueel |
18 mei 2023 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Foto: Shutterstock / Tricky Shark

Te jonge bezorgers, onder wie een koerier van 13, te lange werktijden. Bij een controle van ruim 350 maaltijdbezorgers in dertien steden stelde de Arbeidsinspectie afgelopen vrijdag veel misstanden vast. De Arbeidsinspectie controleerde zowel maaltijdkoeriers als flitsbezorgers.

Tijdens de actie in grotere steden verspreid over het hele land werden tientallen overtredingen geconstateerd.

“In meer dan 20 gevallen trof de inspectie bezorgers aan die jonger waren dan 16 jaar. De jongste bezorger was pas 13,” aldus de Arbeidsinspectie. “De werkzaamheden van deze bezorgers zijn op last van de Arbeidsinspectie direct gestaakt.” Sinds 2020 is het verboden om jongeren onder de 16 jaar aan het werk te hebben als koerier.

“Geen werkvergunning”

De Arbeidsinspectie constateerde verder: “In drie situaties werkten bezorgers stelselmatig langer dan toegestaan. Bijvoorbeeld door teveel uren te maken naast schooltijd of omdat zij teveel dagen achter elkaar draaiden. Daarnaast trof de inspectie 21 personen aan die niet gerechtigd waren om in Nederland te werken. Hun werkgever had geen tewerkstellingsvergunning voor hen aangevraagd.”

“20 euro voor een hele avond”

In elf gevallen deugde de uitbetaling van koeriers niet. Zo werd het loon contant uitbetaald, iets dat niet is toegestaan. De Arbeidsinspectie zegt verder: “Onze inspecteurs kwamen bezorgers tegen die twintig euro krijgen voor een avond werken. Dat is natuurlijk absoluut niet wat het minimumloon in Nederland is. Dat is ook niet het type land dat wij willen zijn.” Daarnaast stelde de inspectie overtredingen vast op het gebied van veiligheid, zoals verkeersovertredingen, te zwaar bepakte koeriers en het ontbreken van helmen.