4 dingen over de RI&E-brief van de Arbeidsinspectie

Actueel |
1 februari 2023 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Foto: Shutterstock / Break Wave Media

Kunnen jouw medewerkers veilig en gezond werken? Vakvereniging ProFri wordt bedolven onder vragen van ondernemers over een recente brief die zij kregen van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Omdat cafetariahouders, net als alle andere werkgevers, een zorgplicht hebben richting hun werknemers, moeten zij de bedrijfsrisico’s vastleggen in een zogenaamd RI&E-formulier.

4 dingen over RI&E:

1. RI&E-formulier vind je hier

Eind februari krijgen ondernemers in de horeca een brief van de Arbeidsinspectie. Zij moeten hun ingevulde Risico Inventarisatie en Evaluatie formulier (RI&E) inleveren. Invullen van dit formulier kan hier op de website van het Nederlands Frituurcentrum. Omdat het een formulier voor de gehele horeca is, zijn overigens veel vragen voor frituurondernemers niet van toepassing.

2. Géén externe toets nodig

Het is wettelijk verplicht om de risico’s vast te leggen die jouw werknemers op hun werk in jouw zaak lopen. Ook moet je vertellen wat je doet of hebt gedaan om eventuele risico’s te verkleinen. Overigens: omdat er in de horeca een collectieve CAO bestaat, hoeven bedrijven met minder dan 25 werknemers het ingevulde formulier niet door een externe partij te laten toetsen. Alleen invullen én te zijner tijd naar de Arbeidsinspectie sturen, is voldoende. Je hoort vanzelf wanneer dit moet.

3. Tonen van arbocontract

Verder zal de Arbeidsinspectie vanaf eind februari vragen naar jouw basiscontract voor de arbodienstverlening. Het gaat hierbij dus om de arbodienst of bedrijfsarts die jouw medewerkers begeleidt bij eventuele ziekte of arbeidsongeschiktheid. Al vele jaren geldt: ook al heb je maar één werknemer in dienst met een nulurencontract, een arbodienst is verplicht.

“Werkgevers die actief met deze twee documenten werken beheersen de risico’s in hun bedrijf beter. Dat leidt tot minder uitval, minder ongevallen en lagere kosten. Dit heeft een positief effect op de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers,” aldus de Arbeidsinspectie.

4. Risico van een boete

Indien de documenten op verzoek van de Arbeidsinspectie niet worden opgestuurd of niet in orde zijn, riskeren ondernemers een boete. Vakvereniging ProFri zou overigens graag zien dat er een apart RI&E-formulier komt voor de frituursector, omdat het huidige formulier voor de gehele horeca erg veel overbodige onderwerpen/vragen bevat.

Klik hier voor de kennisbank RI&E