De NVWA is geweest en je valt onder verscherpt toezicht. Wat nu?

Achtergrond |
26 maart 2021 |
Leestijd ± 2 tot 4 minuten
Afbeelding uit nieuwsbrief Houwers Groep

Vanaf 2 maart 2021 is het nieuwe traject Verscherpt Toezicht van de NVWA ingegaan. Er zijn 2 routes, kort of lang, waaruit een bedrijf kan kiezen als deze onder verscherpt komt te staan. De grootste verandering ten opzichte van de oude werkwijze is dat de private controle- en adviesbureaus eerder in het traject de ondernemer kunnen ondersteunen bij het oplossen van overtredingen op gebied van voedselveiligheid. Hiermee wordt in veel gevallen stillegging van het bedrijf voorkomen.

Frans van Rooij, directeur van vakvereniging ProFri en het Nederlands Frituurcentrum: “Op het secretariaat van ProFri en het Nederlands Frituurcentrum merken we het direct wanneer de inspecteurs van de NVWA in een bedrijf tekortkomingen hebben geconstateerd of vragen hebben gesteld aan de ondernemer of de medewerkers, waarop ze geen antwoord konden geven. Ondernemers bellen dan voor advies of gaan direct zelf aan de slag met het Voedsel Hygiëne handboek en de e-learningmodules die ProFri speciaal voor de frituurbranche door het Nederlands Frituurcentrum heeft laten ontwikkelen.”

Ondernemers bellen ook naar de twee brancheorganisaties wanneer de NVWA tijdens een inspectiebezoek een of meerdere ernstige overtredingen heeft vastgesteld en de voedselveiligheid in het geding is. Je komt dan als bedrijf bij de NVWA direct onder verscherpt toezicht te staan.

Inspectieresultaten openbaar

Van Rooij: “We proberen met ons handboek en de e-learningmodules ondernemers te helpen om de voedselveiligheid in het bedrijf te borgen. Voorkomen is beter dan genezen, want niet alleen de negatieve inspectieresultaten staan sinds kort openbaar op de website van de NVWA, ook wanneer je alles op orde hebt zal dit vermeld worden.”

Inspectieresultaten Restaria Lucullus in Oss

Advies en hulp

Worden bij jou in de zaak door de NVWA toch overtredingen geconstateerd, dan is het zaak dat je snel in actie komt. Leden kunnen uiteraard voor eerstelijns advies terecht bij hun vereniging. Vaak blijkt professionele hulp noodzakelijk en krijg je het advies om de hulp in te roepen van ProFri’s partner de Houwers Groep. Zij helpen jou om alles zo snel mogelijk weer op orde te krijgen voor de herinspectie van de NVWA.

Ervaring

Uiteraard helpt de Houwers Groep niet alleen de leden van ProFri. Houwers Groep is een onafhankelijk geaccrediteerd inspectiebedrijf op het gebied van voedselveiligheid. Ze ondersteunen ondernemers die voedselveiligheid serieus nemen en dit goed geregeld willen hebben. Met 30 jaar ervaring zijn ze in staat om bedrijven succesvol te begeleiden naar een groene beoordeling. Van de grote franchiseorganisatie tot de kleine ondernemer leveren ze maatwerk.

STAPPENPLAN BIJ VERSCHERPT TOEZICHT NA BEZOEK NVWA

Met een stappenplan start je samen met een medewerker van de Houwers Groep aan een traject waarmee je jouw bedrijf op het gebied van voedselveiligheid gaat verbeteren en professionaliseren, zodat het verscherpt toezicht weer komt te vervallen en nieuwe incidenten in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Stap 1 – Bel de Houwers Groep: 0345-511903

De NVWA heeft jouw bedrijf bezocht en je valt onder verscherpt toezicht (VeTo). In de brief van de NVWA staat vermeld dat je het traject kort VeTo kunt volgen. Je bent verplicht om een geaccepteerd controle- en adviesbureau in te schakelen. Houwers Groep helpt je graag. Informeer de NVWA over de gemaakte afspraak met de Houwers Groep. Houwers Groep helpt je in het verbeteren en professionaliseren van jouw bedrijf, zodat je weet wat je moet doen om de overtredingen op te lossen.

Stap 2 – Houwers Groep komt langs

Nadat je telefonisch de afspraak met de Houwers Groep hebt afgestemd, komt de inspecteur bij jou langs. Samen kijk je naar de punten waarop jouw bedrijf actie moet ondernemen. Je krijgt een instructie en advies van de inspecteur van de Houwers Groep. Op basis van de geconstateerde overtredingen wordt per onderdeel het verbetertraject opgestart.

Stap 3 – Ga aan de slag

Nadat de inspecteur je uitleg en advies heeft gegeven en je samen het verbeterplan hebt opgesteld, ga je zelf aan de slag. Op korte termijn zal de NVWA een herinspectie uitvoeren. Tijdens deze inspectie wordt ook jouw kennis over voedselveiligheid getoetst.

Stap 4 – Periodieke controle Houwers Groep

Om terugval in verscherpt toezicht (kort VeTo) of erger (lang VeTo) te voorkomen zijn periodieke controles van Houwers Groep wenselijk. Je kunt overwegen om periodieke controles uit te laten voeren, bespreek dit met de inspecteur van de Houwers Groep.

Meer informatie over de Houwers Groep