Welke inspecteurs krijg je over de vloer?

Actueel |
3 april 2024 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten

Wegens het ontbreken van verplichte stickers op de gevel, krijgen frituurspeciaalzaken regelmatig een berisping van gemeentelijke handhavers. “Wanneer er een BOA actief is in een bepaalde plaats, dan krijgen we steevast mailtjes van leden en niet-leden,” zegt Frans van Rooij van ProFri. Van Rooij over BOA’s en andere inspecteurs die je over de vloer kunt krijgen.

Zowel leden als niet-leden van de vakvereniging verzoeken het secretariaat vaak of hen alcohol-stickers toegestuurd kunnen worden. Van Rooij zegt: “Meestal laat de BOA het bij een eerste bezoek bij een waarschuwing. Maar komt hij terug en is het opnieuw niet in orde, dan hangt de ondernemer een bestuurlijke boete boven het hoofd.”

NVWA en Handboek

Hetzelfde geldt volgens Van Rooij voor controles door inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). “Is er in een gebied door de NVWA gecontroleerd, dan krijgen we verzoeken om allergenen-stickers of willen ondernemers graag het Voedsel Hygiëne Handboek van het Nederlands Frituurcentrum ontvangen.”

Het Hygiëne Handboek met praktische wenken voor professionele frituurders kan trouwens ook digitaal worden geraadpleegd. “Bijpadsernde e-learningmodules staan klaar in de digitale leeromgeving, die door ProFri-leden en hun medewerkers voortaan gratis kunnen worden gebruikt,” vertelt Van Rooij.

Wie volgens de procedures in dit handboek werkt, voldoet aan de regels voor frituurzaken die gelden sinds 1 april 2016. Het handboek is uitgegeven door het Nederlands Frituurcentrum in nauwe samenwerking met Vereniging Professionele Frituurders en de Houwers Groep. Het is belangrijk dat ondernemers het handboek kunnen tonen tijdens NVWA-inspecties.

Andere inspecteurs

“Maar met deze twee inspecties zijn we er nog niet,” zegt Van Rooij. “Ook een inspecteur van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan bij bedrijven op bezoek komen voor de controle op naleving van de SUP-regeling voor plastichoudende verpakkingen. Daarnaast kun je de Arbeidsinspectie op bezoek krijgen met vragen over bedrijfshulpverlening (BHV) en de RI&E. De RI&E is de verplichte Risico-Inventarisatie & Evaluatie die elk bedrijf op orde moet hebben.”

Foto: ProFri