Van Rooij: ‘Uitstel van steun is geen optie. Het water staat al boven de lippen’

Actueel |
4 oktober 2022 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten
Foto: Shutterstock

De energiesteun voor cafetaria’s en andere energie-intensieve MKB-bedrijven laat langer op zich wachten. Het kabinet slaagt er niet in al begin november een plan klaar te hebben. Mogelijk treedt het plan zelfs pas in april 2023 in werking.

Bedoeling is daarom nu uit nood een tijdelijk MKB-vangnet op te tuigen. “Uitstel is geen optie. Het water staat bij heel veel ondernemers al boven de lippen,” zegt Frans van Rooij van vakvereniging ProFri.

Zowel via telefoontjes, reacties op de campagne Horeca In Nood als uit de media, is Van Rooij duidelijk wat op dit moment de situatie is in de frituursector èn in de rest van de horeca. Heel veel bedrijven leggen door hun hoge energiefactuur toe op de verdiensten: ze lijden dus maand in, maand uit nu verlies. Verwijzend naar cafetaria’s die recent hun zaak definitief in het slot draaiden: “Het is geen vijf vóór twaalf, maar tien óver twaalf.”

Tegemoetkoming Energiekosten-regeling

Inmiddels heeft de MKB-steunregeling al wel een naam gekregen: TEK ofwel de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling. Niet duidelijk is echter nog altijd of cafetaria’s en andere horecabedrijven daadwerkelijk zullen vallen onder het begrip ‘energie-intensieve MKB-bedrijven’. Dát is namelijk de noemer van bedrijven die voor overheidssteun in aanmerkingen zullen komen. De Horeca Alliantie, waar ProFri onderdeel van uitmaakt, drong recent nog bij minister Adriaansens van EZK hierop aan.

Nog altijd wordt met de TEK gekoerst op het volgende: een percentage van de prijsverhoging wordt gecompenseerd. Welk percentage, is onduidelijk. Enkele weken geleden werd maximaal 30 procent genoemd: dit zou betekenen dat ondernemers nog altijd 70 procent van de extra energiekosten zelf moeten opbrengen. Bovendien zou, net als bij huishoudens, een prijsplafond gaan gelden.

Uitstel betaling van belastingen

Inmiddels hebben daarnaast de eerste ondernemers wél de enveloppe in huis van de Belastingdienst voor terugbetaling van coronaschulden. In heel ons land gaat het om 269.000 ondernemers met een schuld van ruim 19 miljard euro. Over de schuld wordt vooralsnog één procent rente berekend, maar dat percentage zal de komende jaren oplopen. Van Rooij: “Het uitstellen van deze terugbetaling en een nieuwe uitstelregeling voor het betalen van belastingen, zou direct alle MKB-ondernemers weer lucht geven.”

Betaalproblemen onderschat door KHN

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) liet RTL4 Nieuws desgevraagd weten dat de organisatie bij zeker tien procent van de horecabedrijven serieuze betaalproblemen voorziet. Van Rooij vindt dat KHN de problemen onderschat en vreest dat dit percentage nu al vele malen hoger ligt. Niet voor niets kwam hij vandaag met een nieuw initiatief naar buiten, de oprichting van de Stichting Nieuwe Horeca Nederland.