TEK: tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen voor energiekosten

Actueel |
21 december 2022 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten
Frituurwereld - euros coronasteun

Geduld van ondernemers wordt verder op de proef gesteld

Het heeft even geduurd en wat voeten in aarde gehad, maar de tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen voor energiekosten (TEK) is op enkele details na bekend. De uitvoering van de TEK-regeling komt te liggen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), maar het geduld van ondernemers wordt nog verder op de proef gesteld.

Aanvragen vanaf het eerste kwartaal

De precieze datum van aanvragen wordt later bekend gemaakt. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zal dit in het eerste kwartaal van 2023 zijn. Gelukkig een kwartaal eerder dan bij de aankondiging door minister Adriaansens van EZK bekend was gemaakt.

Voor wie is TEK?

MKB-ondernemers komen in aanmerking voor TEK als de energiekosten minimaal 7% van de omzet zijn. Dit zou eerst 12,5% zijn. Er is ook geen eis meer aan de minimumhoeveelheid dat je jaarlijks verbruikt. Door de sterke lobby is zowel het percentage en deze extra eis uit de regeling geschrapt. Hierdoor komen meer cafetariaondernemers in aanmerking voor TEK, aldus vakvereniging ProFri die zich samen met ONL eerder hard maakte voor deze tegemoetkoming en aanpassingen.

Toetsing

Er zal getoetst worden of je aan deze 7% voldoet. Dit zal als volgt berekend gaan worden:

  • Het gas- en elektriciteitsverbruik wordt getoetst via het standaard jaarverbruik en de jaarafname. Dit is een nauwkeurige verwachting van het verbruik van het komende jaar. Deze gegevens zal opgevraagd worden bij de netbeheerders. De peildatum is 1 januari 2023;
  • Er zal gerekend gaan worden met een modelprijs voor gas en elektriciteit. Dit is het gemiddelde van het vierde kwartaal van 2022 van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde gas- en elektraprijzen voor consumenten. Deze prijs wordt in januari 2023 bekend gemaakt;
  • De jaaromzet zal bepaald worden aan de hand van omzetgegevens over het jaar 2022.

Aanvragen met terugwerkende kracht

Ondernemers kunnen de temoetkoming vanaf het eerste kwartaal van 2023 met terugwerkende kracht aanvragen. De subsidie is een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven de drempelprijs. Dus reken je niet rijk. Je ontvangt niet over alle kosten 50% compensatie. Daarnaast moet ook de stijging van de kosten hoger zijn dan een bepaald minimumbedrag. Dit bedrag is nog niet bekend.

De subsidieperiode loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Nadat je jouw aanvraag hebt ingediend neemt RVO zo snel mogelijk een besluit. Als je recht heeft op deze regeling ontvang je binnen een week na dit besluit 60% van de maximale subsidie als voorschot.

Wanneer RVO de definitieve subsidie berekend heeft (vaststelling) bepalen ze de definitieve hoogte van de subsidie.

Alle ontwikkelingen en het laatste nieuws over de TEK-regeling vind je op de website van RVO.


Meer over