ONL: “Geslaagde lobby voor energiesteun, maar nog wel vragen en wensen”

Actueel |
16 november 2022 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Biesheuvel tijdens ProFri-ledenvergadering

“Tijdens Prinsjesdag lag er niets op tafel, terwijl wij al wekenlang signalen kregen van ondernemers die hun energieregeling niet konden betalen.” Dat zegt Hans Biesheuvel. De voorman van Ondernemend Nederland (ONL) spreekt van een geslaagde lobby voor energiesteun richting politiek Den Haag.

“Door constant aandacht te vragen voor dit onderwerp werd de TEK-regeling (Tegemoetkoming Energiekosten) in het leven geroepen,” aldus Biesheuvel. ONL kreeg veel input van aangesloten vakverenigingen om in Den Haag een gerichte lobby voor energiesteun te kunnen voeren. Via de Horeca Alliantie, leverde ook vakvereniging ProFri relevante informatie aan voor de ONL-lobby.

“Nek uitgestoken”

Blij is Biesheuvel met de recente aanpassing van voorwaarden om voor de TEK in aanmerking te komen. Zo moeten ondernemers nu kunnen aantonen dat ze 7 procent van hun omzet aan energie kwijt zijn (dat was eerst 12,5 procent). Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde dinsdag in met deze aanpassing. “Onder meer Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP) heeft echt zijn nek uitgestoken voor ondernemers,” aldus Biesheuvel.

Ook is de drempel van jaarlijks gebruik geschrapt. Oorspronkelijk stond in de TEK-regeling dat alleen ondernemers steun kunnen krijgen als ze meer dan 5000 kuub gas of 50.000 kilowattuur aan elektriciteit gebruiken. Deze voorwaarden zijn nu van tafel.

“Ga met voorschotten werken”

Verder is bereikt dat de TEK-regeling niet pas in april 2023 ingaat, maar dat het loket al in het eerste kwartaal van het komende jaar opengaat. Het kabinet zal alles op alles zetten om op 1 januari te starten. ONL blijft achter de schermen wel druk uitoefenen om de energiesteun zo snel mogelijk uit te keren. “Ga met voorschotten werken en verhoog de maximale uitkering,” maant Biesheuvel.

“Liquiditeitsproblemen voorkomen”

ProFri-voorzitter Frans van Rooij is blij met alle aanpassingen aan de TEK die Ondernemend Nederland via lobby’s en de politiek heeft afgedwongen. Wel baart het hem zorgen dat nog heel veel zaken niet duidelijk zijn.

“Net als met het prijsplafond voor de mensen thuis, is ook voor bedrijven nog compleet onduidelijk hoe de regeling per 1 januari uitgevoerd gaat worden. Als dit niet goed wordt ingericht, kunnen alsnog begin 2023 bedrijven in de problemen komen met hun liquiditeit.” Van Rooij wijst er bovendien op dat in de horeca, vergeleken met andere periodes, de omzet in het eerste kwartaal doorgaans matig is.