Spotify: een dominante maar illegaal gebruikte bron

Actueel |
28 september 2023 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten

Foto: iStock

Enquête onthult verontrustende inzichten over het muziekgebruik in de horeca

Uit een onderzoek dat tijdens de horecabeurs Gastvrij Rotterdam van afgelopen week is gehouden, zijn een aantal verontrustende onthullingen over het gebruik van muziek in de horeca aan het licht gekomen. Het onderzoek, uitgevoerd door muziekleverancier Tunify, was bedoeld om inzicht te krijgen in het gebruik van muziek in de horeca en de naleving van de regelgeving voor muzieklicenties. Deze licenties zorgen ervoor dat artiesten en makers worden gecompenseerd voor hun werk.

Uit het onderzoek bleek dat 57% van de horecagelegenheden op Spotify vertrouwt als primaire bron voor het afspelen van muziek op hun locaties. Hoewel Spotify een populaire keuze is om een aangename sfeer te creëren, blijft het illegaal voor zakelijk gebruik. De licentieovereenkomsten van Spotify hebben doorgaans geen betrekking op commercieel gebruik, waaronder het afspelen van muziek op openbare locaties zoals in cafetaria’s, restaurants en cafés.

Nog zorgwekkender is het feit dat 59% van de ondervraagde Spotify-gebruikers zich ervan bewust was dat het gebruik van het platform in een commerciële omgeving illegaal was. Ondanks dit bewustzijn blijven ze tot op heden Spotify als muziekbron gebruiken.

Licentie-bewustzijn groeit, maar met kostbare gevolgen

Het merendeel van de respondenten bleek op de hoogte te zijn van de mogelijke hoge boetes die door Buma en Sena opgelegd kunnen worden. Een aantal respondenten gaf aan waarschuwingsbrieven te hebben ontvangen, met hoge boetes tot gevolg voor het ongeoorloofd gebruik van muziek in hun vestigingen. In sommige gevallen liepen de boetes op tot enkele duizenden euro’s, waardoor bedrijven onnodig financieel onder druk kwamen te staan.

Mogelijk einde van rechten-inclusieve muziek

Muziek leverancier Tunify is ProFri’s voordeelpartner voor rechten-inclusieve muziek. Voor deze muziek heb je geen muzieklicenties nodig en levert ondernemers jaarlijks een fikse besparing op. De mogelijkheid voor het afspelen van rechten-inclusieve muziek, komt vooralsnog per 1 januari 2024 te vervallen. Ook voor het afspelen van deze muziek moeten bedrijven voortaan muzieklicenties hebben. De gezamenlijk horecabrancheorganisaties (KHN, VCHO, ProFri en NHG) proberen samen met een groep aanbieders van deze rechten-inclusieve muziek deze keuzemogelijkheid voor ondernemers te behouden. Het is volgens de brancheorganisaties volstrekt onduidelijk waarom er nu door Sena een wijziging in het beleid wordt voorgesteld die de uitzonderingspositie voor rechten-inclusieve muziek laat vervallen. Lees de eerdere berichtgeving hierover.

Conclusie

De onderzoeksresultaten werpen licht op een cruciaal probleem binnen de horeca: het gebruik van muziek en beeld zonder de juiste licenties. Hoewel Spotify een populaire keuze blijft, komt misbruik ervan in commerciële omgevingen veel voor. De toename van het bewustzijn, vaak na dure boetes, onderstreept de noodzaak voor bedrijven om muziek- en beeldlicenties serieus te nemen.

Licenties met verenigingskorting

Lopen jouw aanvragen van de muziek- en beeldlicenties van Buma, Sena en Videma via een vereniging, zoals de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri), dan krijg je naast de aanmeldkorting nog een extra ledenvoordeel. Alle administratieve handelingen, facturatie en betalingen lopen via de vereniging, waardoor korting verleend kan worden door de genoemde instanties.

Ondernemers met frituurzaken en die lid zijn of lid worden van vakvereniging ProFri, en die nog niet eerder de muziek- en beeldlicenties met verenigingskorting hebben geregeld kunnen deze voor 2024 hier aanvragen:

AANVRAGEN LICENTIES 2024

LET OP: De muziek- en beeldlicenties voor 2024 met extra ledenvoordeel kunnen aangevraagd worden tot 1 december 2023. Neem voor meer informatie contact op met jouw vereniging.