Horeca stuurt Sena brandbrief over betaling muziekrechten per 2024

Actueel |
7 september 2023 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten

Moeten horecabedrijven die rechten-inclusieve muziek als achtergrondmuziek gebruiken vanaf 2024 toch zogenaamde naburige rechten afdragen aan Sena? De Horeca Alliantie, een samenwerkingsverband van de Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO), de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri) en het Nederlands Horeca Gilde (NHG), stuurden samen met Koninklijke Horeca Nederland een brandbrief aan Sena om dit te voorkomen.

Sena incasseert vergoedingen voor muzikanten en producers die hebben meegewerkt aan muziek die openbaar ten gehore wordt gebracht. Horecabedrijven die contracten afsloten met leveranciers van zogenaamde rechten-inclusieve muziek hoefden deze Sena-bijdragen tot nu toe niet te betalen.

Horeca: “Sena legt uitspraak verkeerd uit”

Sena liet de brancheorganisaties in de horeca eerder deze zomer weten dat voor deze naburige rechten vanaf 2024 toch een vergoeding in rekening wordt gebracht. Eén en ander is volgens Sena het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad uit 2020. Zowel leveranciers van rechten-inclusieve achtergrondmuziek als de Horeca Alliantie en KHN menen echter dat Sena de uitspraak van de Hoge Raad verkeerd uitlegt.

De brancheorganisaties schrijven in hun brief aan de Sena: “Door de uitspraak van de Hoge Raad is naar onze mening niets gewijzigd ten opzichte van de periode daarvoor. Het is ons dan ook volstrekt onduidelijk waarom er nu door Sena een wijziging in het beleid wordt voorgesteld die de uitzonderingspositie voor rechten-inclusieve muziek laat vervallen.”

“Muziekkosten nemen toe”

De brief stelt verder: “Wij willen benadrukken dat keuzevrijheid voor onze leden van het grootste belang is. Onze leden, die rechten-inclusieve muziek afnemen, kiezen daar bewust voor. Een aanzienlijk beperkter repertoire, maar ook tegen aanzienlijk lagere kosten. Het besluit van Sena om ook te willen gaan innen voor rechten-inclusieve muziek betekent, tenzij Sena haar aanbod in muziek en de tarieven gaat diversifiëren, dat de kosten van muziek voor deze ondernemers gaat toenemen.”

“Gedwongen winkelnering”

Tot besluit stellen de Horeca Alliantie en KHN: “De invulling die Sena nu kiest betekent gedwongen winkelnering bij een door de wetgever aangewezen monopolist. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest. Wij verzoeken Sena dan ook dringend om het besluit inzake de rechten-inclusieve muziek te heroverwegen en in overleg te treden met zowel de achtergrondmuziekleveranciers als met ons.”

Overigens staan de naburige rechten los van andere rechten, zoals bijvoorbeeld de auteursrechten voor de tekstschrijvers en componisten. Van afdrachten van auteursrechten is bij het gebruik van rechten-inclusieve muziek nog altijd geen sprake. Horecabedrijven kunnen door het gebruik van rechten-inclusieve muziek via gespecialiseerde bedrijven op jaarbasis vele honderden euro’s aan kosten besparen.