Extra toeslag voor Amerikaanse muziek

Actueel |
23 september 2021 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten

Sena claimt dat er vanaf 2021 extra betaald moet worden voor het ten gehore brengen van muziek van Amerikaanse producenten en muzikanten. Bij de afwikkeling van de corona-compensatieregeling werd vakvereniging ProFri onaangenaam verrast met een extra factuur.

De extra licentiekosten hebben te maken met een Europese wetwijzing. Hierdoor moet Sena sinds 1 januari 2021 incasseren voor en doorbetalen aan rechthebbenden van muziek uit meer landen dan voorheen, waaronder de Verenigde Staten. Dit betekent dat Sena nog voor dit jaar een toeslag van 12.5% op het oorspronkelijke tarief factureert. Deze wetswijziging geldt nadrukkelijk niet voor Buma.

Verrekening toeslag

Juist in deze zware tijden vindt ProFri het moment van invoering van de wetswijziging zeer ongelukkig. De vakvereniging verrekend de toeslag met het bedrag dat voortvloeit uit de corona-compensatieregeling die is overeengekomen met Buma, Sena en Videma. Frans van Rooij van ProFri: ‘Leden die de muziek- en beeldlicenties met extra korting betaald hebben via de vereniging, ontvangen begin oktober de afrekening en kunnen vervolgens de teruggave op hun bankrekening tegemoet zien. De toeslag wordt in mindering gebracht op het compensatiebedrag.’

Voor vragen en opmerkingen kunnen leden van ProFri contact opnemen met het secretariaat.

Hoogte toeslag

Sena heeft met de Commissie Auteursrechten van VNO-NCW en MKB-Nederland overeenstemming bereikt over de hoogte van de toeslag voor muziekgebruikers voor de jaren 2021 en 2022. Op de geldende tarieven over 2021 is vanaf 1 januari jl. een toeslag van 12.5% van toepassing. Over 2022 geldt opnieuw een toeslag van 12,5 procent, zodat er cumulatief in 2022 een toeslag gaat gelden van 26,6 procent ten opzichte van de geldende tarieven.

Lobby

De Horeca Alliantie (waar ProFri deel van uitmaakt), VNO-NCW, MKB-Nederland en Sena steunen de internationale lobby richting de Europese Commissie om de wetgeving aan te passen, zodat ondernemers alleen maar hoeven te betalen voor muziek uit landen die zijn aangesloten bij het Verdrag van Rome. Als en zodra de wet weer wordt aangepast, zal de toeslag direct vervallen.