Raadsleden stemmen unaniem voor bitterballenmotie

Trivia, Actueel |
26 juli 2022 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Foto: archief FW

De 21 leden van de gemeenteraad in Duiven stemden allen onlangs in met een snackvoorstel. Bij de borrel na de raadsvergadering worden voortaan bitterballen geserveerd. Een bitterballenmotie van de PvdA kreeg unaniem bijval van de volledige raad.

Borrels na de maandelijkse raadsvergadering zijn in de meeste gemeenten van ons land gebruik. Het idee hierachter: tijdens debatten kan het inhoudelijk soms stevig toegaan, maar na afloop moet iedereen elkaar weer recht in de ogen kunnen kijken. De leider van de PvdA-fractie in Duiven was het al langer een doorn in het oog dat er bij de borrel nooit wat te snacken is.

Kroketpremier

Van het CDA tot Lokaal Alternatief en van Pro Duiven tot D66, alle acht fracties in de Duivense gemeenteraad gingen akkoord met de bitterballenmotie. Overigens beleefde Duiven hiermee geen primeur. In de loop der jaren passeerden in veel gemeenten al soortgelijke voorstellen, ook omdat de meeste raadsleden al een reguliere werkdag achter de rug hebben als ze beginnen aan hun raadsvergadering.

De bekendste snackmotie is die van CDA’er Jan-Peter Balkenende, onze latere minister-president. Als raadslid in de gemeente Amstelveen, diende hij in november 1993 zijn beroemde krokettenmotie in.

“Voldoende mayonaise”

De inhoud van de Duivense bitterballenmotie luidt: “Omdat de bitterbal (of kaassoufflé) nu door veel raadsleden, fractieassistenten en collegeleden gemist wordt en zij dit regelmatig kenbaar maken bij een ieder die het wil horen, wordt de voorzitter verzocht, indien de politieke of raadsavonden uitlopen tot na 22:00 uur, de aanwezigen na afloop van de vergadering te voorzien van één of meerdere bitterballen (of mini-kaassoufflés).”

“De bitterballen en mini-kaassoufflés dienen uiterlijk een kwartier voor afloop van de vergadering, in overleg met de griffie, te worden besteld. Er dient gezorgd te worden voor voldoende mayonaise, bijpassende sauzen en mosterd. Er dient jaarlijks te worden gewisseld van leverancier uit de gemeente Duiven van de bitterballen en mini-kaassoufflés. De kosten worden gedekt uit de daarvoor beschikbare budgetten.”