ProFri: “Gelijk speelveld voor alle verenigingen”

Actueel |
21 september 2023 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten

CCV biedt leden van ProFri nu ook korting op kosten pinbetalingen

Leden van ProFri kregen bij CCV al korting op de betaalapparatuur. Daar komen nu kortingen bij op de kosten van de transactieverwerking van pin -en creditcardbetalingen en abonnement fee.

Leden die al klant zijn bij CCV en van deze kortingen* gebruik willen maken, kunnen dit o.v.v. hun CCV-klantnummer melden bij het secretariaat van de vereniging (info@profri.nl).

Foto iStock

Dezelfde kortingen en voorwaarden

Gesprekken tussen ProFri en CCV hebben ertoe geleid dat CCV besloten heeft besloten om een nieuw beleid te omarmen, waarbij ze bewust afstappen van kortingen en andere prikkels die de keuze van ondernemers bij het selecteren van een vereniging kunnen beïnvloeden. “De toewijding aan het ondersteunen van weloverwogen, onafhankelijke beslissingen van ondernemers staat centraal in deze nieuwe benadering”, aldus Frans van Rooij van vakvereniging ProFri.

“Het streven van CCV om dezelfde kortingen en voorwaarden aan alle verenigingen te bieden en daarmee gelijke kansen te bieden en een eerlijke, gelijkwaardige samenwerking te stimuleren, juichen wij toe. We hopen dat meer partijen gaan volgen.”

Focus op belangenbehartiging

Van Rooij: “De belangen die verenigingen behartigen moeten vooral liggen op andere zaken dan inkoopvoordelen. Fabrikanten, dienstverleners en leveranciers proberen vaak via verenigingen nieuwe klanten te werven. Soms blijkt later dat kortingen niet altijd een korting te zijn geweest. Wij zijn van mening dat ondernemers vooral zelf hun keuzes moeten maken en deze niet alleen moeten baseren op de financiële voordelen. Deze zijn immers snel vergeten. Word vooral lid van ProFri omdat je trots bent op het vak en waar we als vereniging voor staan.”

Waar ProFri voor staat en voor gaat

De missie van ProFri is het stimuleren van een gezonde groei van de frituursector. Dit doet de vereniging door enerzijds de collectieve belangen te behartigen en anderzijds door de branche sterker te positioneren richting belanghebbenden én bij de consument.

ProFri wil dat consumenten en opiniemakers gefrituurde gerechten gaan zien als een onderdeel van een gezond en duurzaam eetpatroon en dat frituren wordt verbonden aan vakmanschap, veiligheid en verantwoordelijkheid. De drie pijlers van het keurmerk Goed Gefrituurd.

* De kortingen gelden voor de prijzen van de Nederlandse listprijzen. De afspraken met CCV zijn door ProFri vastgelegd in een raamovereenkomst. Leden kunnen deze overeenkomst opvragen bij het secretariaat.