Putmans | Ook goed werknemerschap bestaat

ProFri-partner aan het woord
4 september 2023 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Marlieke Putmans van Putmans Next Level

Medewerkers zijn volgens artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek verplicht zich als een goed werknemer te gedragen. Maar wat houdt goed werknemerschap nu eigenlijk in? ProFri’s HR-partner Putmans Next Level legt uit.

In de rechtspraak zijn verschillende voorbeelden van goed werknemerschap aan bod gekomen die als richtlijn gebruikt kunnen worden. Echter, het is een breed begrip en voortdurend in beweging.

 1. Arbeid verrichten
  Het is belangrijk dat een werknemer bereid is om redelijke instructies van een werkgever op te volgen. Denk aan een verzoek tot overwerk. Bovendien moet hij de taken uitvoeren die zijn overeengekomen en zich onthouden van ongeoorloofde afwezigheid. Herhaaldelijk te laat komen wordt beschouwd als een tekortkoming van de werknemer.
 2. Werkgever informeren
  Een werknemer hoort zijn werkgever op de hoogte te stellen. Voorbeelden hiervan zijn het aankaarten van gesignaleerde wijzigingen in de arbeidsmarkt of vertellen dat je wegens medische redenen bepaald werk niet kunt verrichten. Het is niet altijd verplicht om een strafrechtelijke veroordeling te melden.
 3. Loyaal zijn
  Een goed werknemer gedraagt zich niet zoals een concurrent, bijvoorbeeld het ondernemen van eigen nevenactiviteiten zonder toestemming of het delen van werk met concurrenten. In geval van een expliciet verbod op nevenactiviteiten is dit absoluut onacceptabel.
 4. Niet negatief uitlaten
  Een werknemer spreekt niet negatief over zijn werkgever bij derden op een manier die schadelijk kan zijn. Als er een geheimhoudingsclausule is afgesproken, kan dit zelfs betekenen dat er helemaal geen bedrijfsinformatie met anderen gedeeld mag worden.

Gedragscode

Het is verstandig om bepaalde gedragsregels en verwachtingen schriftelijk vast te leggen om duidelijkheid te verschaffen voor zowel jou als je personeel. Een effectieve manier om dit te doen is door middel van een gedragscode. Het is raadzaam om in de arbeidsovereenkomst te verwijzen naar deze gedragscode en werknemers te laten ondertekenen voor akkoord. Hiermee versterk je je juridische positie in geval van mogelijke overtredingen.

Meer weten?

Neem dan contact met het secretariaat van ProFri. Ben je Plus- of Pro-lid van de vereniging dan kan zo nodig beroep gedaan worden op de specialistische kennis van ProFri’s HR-partner Putmans Next Level. Ben je (nog) geen lid van de vereniging, neem gerust rechtstreeks contact met ze op.