Conflicten op de werkvloer

Achtergrond |
18 juni 2021 |
Leestijd ± 2 tot 4 minuten

Van de partner van ProFri

Foto: Marlieke Putmans, directeur Putmans Next Level

Als werkgever werf je met veel zorg medewerkers die goed bij jouw organisatie passen. Helaas kan het zo zijn dat het tussen collega’s onderling niet altijd rozengeur en maneschijn is. Maar wat moet je doen in geval van een conflict op de werkvloer?

Een conflict ontstaat niet vaak door één enkele gebeurtenis. Meestal is het een opeenstapeling van meerdere gebeurtenissen die leiden tot irritatie en frustratie. Dit is natuurlijk niet wenselijk voor de sfeer op de werkvloer en de beoogde resultaten die medewerkers behoren te halen. Daarnaast zou een conflict weleens kunnen leiden tot schade aan jouw organisatie.

Voorkomen is beter dan genezen

Als werkgever of als leidinggevende is het belangrijk om te waken voor conflicten op de werkvloer. Wees hierbij alert op onderlinge meningsverschillen binnen het team. Wanneer collega’s onderling irritaties hebben, zal dit in het begin nog maar voorzichtig worden getoond. Voorbeelden van onderlinge irritaties kunnen zich uiten in de vorm van persoonlijke aanvallen tijdens gezamenlijke momenten, groepsvorming of een toename van roddels op de werkvloer. Op de lange termijn kan dit leiden tot een gespannen werksfeer.

Wanneer jij als werkgever of als leidinggevende het vermoeden hebt dat er een conflict op de werkvloer ontstaat, is het van belang om snel actie te ondernemen. Het helpt om onderlinge frustraties bespreekbaar te maken en om open in gesprek te gaan met de betreffende medewerkers.

Hoe los je een conflict op?

Indien er sprake is van een conflict op de werkvloer, is het van belang dat jij als werkgever het conflict herkent en eventueel samen met HR de situatie bespreekbaar maakt. In het kader van hoor en wederhoor doe je er goed aan om de betrokken partijen onafhankelijk van elkaar te spreken over het conflict. Hierbij mag geen sprake zijn van vooroordelen; laat de betrokken medewerkers zijn of haar kant van de situatie vertellen. Daarnaast is het van belang dat de kern van het conflict boven water komt. Wat maakt dat deze collega’s frustraties naar elkaar toe hebben?

Maak voor beiden partijen inzichtelijk wat het gemeenschappelijk doel is. Dit is namelijk een verbindende factor en kan helpen bij het vinden van een oplossing tussen partijen.

Welke stappen kun je verder ondernemen?

Om verwarring over de gemaakte afspraken te voorkomen, is het raadzaam om gespreksverslagen te maken en deze te laten ondertekenen door de betrokkenen. Indien de gesprekken niet leiden tot een oplossing van het conflict, kun je overwegen om een mediator in te schakelen. Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar de arbeidsconflicten begeleidt, maar met als voorwaarde dat alle betrokken partijen vrijwillig instemmen om deel te nemen aan een mediation traject.

Houd rekening met het feit dat een verstoorde arbeidsrelatie tussen collega’s voor de kantonrechter niet snel voldoende zal zijn om over te gaan tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. In beginsel moet het gaan om een conflict met een leidinggevende of de directie. Wanneer een conflict met een collega of meerdere collega’s het werk verstoort, dan pas zou ontslag een optie kunnen zijn. Als werkgever zul je dan aannemelijk moeten maken dat je er alles aan hebt gedaan om het conflict tussen de medewerkers op te lossen. Hierbij moet je als werkgever concreet aangeven welke maatregelen je hebt genomen (bijvoorbeeld mediation) om de relatie tussen de betrokken medewerkers te verbeteren en waarom dit niet het beoogde resultaat had. De oplossing van een conflict kan ook liggen in overplaatsing van (één van) beiden naar een andere afdeling of het aanbieden van een alternatieve functie.

Meer weten?

Is er sprake van een conflict binnen jouw organisatie en heb je hulp nodig bij het oplossen van dit conflict? Of wil je meer informatie over hoe je om moet gaan met conflicthantering? Neem dan contact met het secretariaat van ProFri. Ben je Plus- of Pro-lid van de vereniging dan kan zo nodig beroep gedaan worden op de specialistische kennis van ProFri’s HR-partner Putmans Next Level. Ben je (nog) geen lid van de vereniging, neem dan gerust rechtstreeks contact met ze op.