Energiesteun: veel TEK-aanvragen uit de horeca

Actueel |
5 april 2023 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten
Foto: Shutterstock

Ruim 900 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf meldden zich in de eerste week na opening van het TEK-loket voor energiesteun. De Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) wordt het vaakst aangevraagd door restaurants, gevolgd door fastfood inclusief ijssalons en cafetaria’s. Cafés zijn in omvang de derde groep, nog vóór bakkerijen.

Om voor energiesteun in aanmerking te komen, moeten energiekosten minimaal 7 procent van de omzet bepalen. Het TEK-loket opende op 21 maart en blijft tot en met 2 oktober geopend. Ondernemers kunnen energiesteun aanvragen met terugwerkende kracht over de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Indien een bedrijf voor steun in aanmerking komt, ontvangt het een voorschotbedrag.

“Zorgelijk signaal”

“Duidelijk is dat het grootste deel van de TEK-aanvragen uit de horeca afkomstig is. Dat is eigenlijk best zorgelijk, zeker als het optelt bij de opgebouwde coronaschulden en alle kostenstijgingen,” zegt Frans van Rooij van vakvereniging ProFri. “Als je hierbij bovendien bedenkt dat veel ondernemers voorzichtig zijn met het verhogen van hun verkoopprijzen, dan leveren ze dus substantieel rendement in.” Van Rooij vermoedt dat starters in de horeca het nu makkelijker hebben, omdat zij helemaal blanco de branche betreden.

Subsidie voor energieadvies of gewoon gratis

De RVO stelde per 1 april nog een ander loket open. Vanaf begin deze maand kunnen mkb-ondernemers namelijk weer gebruik maken van de SVM ofwel Subsidieregeling Verduurzaming Mkb. De SVM helpt ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen. Zo kunnen ze via de regeling een professionele energieadviseur inhuren die hen adviezen op maat geeft. Hiervoor heeft de RVO dit keer een subsidiebudget van 14,4 miljoen euro beschikbaar.

Het maximale subsidiebedrag per ondernemer is 750 euro. Dit kan echter oplopen tot 2500 euro indien er ook daadwerkelijk maatregelen worden doorgevoerd en de ondernemer hiervoor óók een professionele ondersteuner/adviseur in de arm neemt. Naast de nieuwe SVM, komen ondernemers bij de nodige concrete duurzame maatregelen in aanmerking voor zogenaamde ISDE-subsidie en de energie-investeringsaftrek EIA.

GRATIS ENERGIEADVIES VOOR LEDEN

Leden van ProFri die hun energiecontract via COMCAM hebben lopen hoeven geen energieadviseur in te huren. De energiepartner van ProFri biedt dit advies op maat GRATIS aan. Lekker makkelijk, want dan hoef je geen subsidie aan te vragen. COMCAM verzorgt voor deze leden ook de verplichte melding bij RVO. De betreffende leden worden binnenkort door COMCAM benadert en verder geïnformeerd.

Meer over