Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Achtergrond |
21 december 2019 |
Leestijd ± 2 tot 4 minuten

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Vanaf dan krijgen alle werkgevers te maken met nieuwe regelgeving. Graag brengen we u op de hoogte van de belangrijkste punten en de gevolgen van deze wet. Voor u als werkgever, voor u als onze opdrachtgever en voor uw medewerkers. Door de nieuwe regels wordt het straks nog interessanter om gebruik te maken van de diensten van Connexie.

Uitgangspunt van de WAB

Het uitgangspunt van de nieuwe wet is om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (vaste contracten) te stimuleren. Daarvoor worden alle andere vormen van flexibele, variabele arbeid duurder gemaakt voor alle werkgevers. Dit is precies de doelgroep waar u veel mee werkt. De nieuwe wet heeft dan ook serieuze financiële gevolgen, voor álle werkgevers.

Maatregelen van de WAB

WW-premie
De door de werkgever af te dragen WW-premie wordt gekoppeld aan het soort contract. Alleen voor medewerkers met een overeenkomst voor onbepaalde tijd met daarin vaste contracturen geldt een lage WW-premie van 2,78%. Let op: het daadwerkelijke aantal gewerkte uren van de werknemer mag niet meer dan 30% afwijken, anders betekent dit alsnog de hoge WW-premie van 7,78%. Deze hoge premie geldt ook voor álle andere contracten. Uitzonderingen zijn jongere medewerkers met een beperkt aantal uren en BBL-ers. Deze vallen onder de lage WW-premie.
Transitievergoeding
Vanaf 1 januari vervalt de eis van minimaal 2 jaar dienstverband voor de transitievergoeding. Een medewerker heeft dan vanaf dag 1 recht op een transitievergoeding wanneer op initiatief van de werkgever het dienstverband wordt beëindigd of niet voortgezet. Dit geldt ook bij een opzegging tijdens de proeftijd. Deze transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar.
Ketenbepaling
Op dit moment kunt u uw medewerkers maximaal 3 contracten in 2 jaar aanbieden. Dit gaat straks (terug) naar maximaal 3 contracten binnen 3 jaar.
Oproepkrachten
Oproepkrachten krijgen na één jaar dienstverband het recht op een overeenkomst met daarin vaste uren. Berekend over het gemiddelde van dat jaar. Daarnaast geldt voor alle oproepkrachten dat zij tenminste 4 dagen van tevoren moeten worden ingeroosterd. Wordt het rooster later aangepast dan heeft de medewerker alsnog recht op het loon. Op dit laatste punt kan per cao worden afgeweken.

De WAB en Payroll

WAB heeft ook specifieke regels voor payrollbedrijven. Payrollbedrijven worden straks verplicht om dezelfde arbeidsvoorwaarden aan te bieden als de opdrachtgever. Dit om concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. Connexie juicht deze maatregel toe. Al vele jaren volgen wij uw beloningsregels. De positie van uw medewerker was en is voor ons ontzettend belangrijk. Op dit punt verandert er dus weinig. Wel moeten ook wij ons houden aan de nieuwe ketenbepaling (3 contracten in drie jaar).

Welke afwegingen moet u straks zelf nog maken?

Uw medewerkers zelf een contract voor onbepaalde tijd mét contracturen aanbieden betekent een lagere WW-premie. Blijken deze contracturen achteraf echter met meer dan 30% af te wijken van de daadwerkelijk gewerkte uren, dan ontvangt u een naheffing voor de hogere WW-premie. Tegelijkertijd betekent zo’n vast contract een vergroot bedrijfsrisico. De maximale loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid bedraagt twee jaar. Daarbij moet u al die contracturen wel aan kunnen bieden, de inzet van uw personeel wordt hierdoor minder flexibel. Kortgezegd wordt het kiezen tussen twee kwaden. De administratieve lasten worden vele malen groter en het wordt nóg belangrijker om de focus op uw personeelsadministratie te houden. Des te meer reden om dit uit te besteden aan een professionele partij.

Connexie en de WAB

Ook wij hebben te maken met de gevolgen van de WAB. Als zeer grote werkgever (Connexie is werkgever voor meer dan 20.000 medewerkers) zijn wij echter gespecialiseerd om hierop in te spelen. Wijzigende wetgeving en verhoogde werkgeversrisico’s weten wij als geen ander op te vangen. Voor alle werkgevers stijgen straks de kosten van arbeid, ook voor Connexie. Door innovatief én inventief te zijn, zijn we er echter van overtuigd dat we u een scherp tarief kunnen blijven aanbieden. We blijven u van alle gemakken voorzien en ook straks bieden we u volop flexibiliteit. Nog steeds maken we het mogelijk om een lopende inleenopdracht tussentijds te beëindigen, vaak zonder kosten. Door onze procesoptimalisatie beperken wij alle extra administratieve handelingen tot een minimum. Vakkundig en foutloos. Zo kunt u zich ook straks bezighouden met datgene waarin u uitblinkt.

IN ONTWIKKELING

Nog niet alle details van de uitvoering van de WAB zijn bekend. Connexie blijft de komende maanden dan ook druk om alle wijzigingen om te zetten in voordelen. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte. Ook eventuele tariefwijzigingen zullen zo snel mogelijk worden gecommuniceerd. Mocht u vragen hebben over de WAB, neem dan contact op met uw accountmanager.

www.connexie.net
Postadres
Postbus 325
5000 AH Tilburg
Vestigingsadres
St. Josephstraat 141
5017 GG Tilburg
Contact
013 583 60 30
info@connexie.net

Dit artikel is reeds eerder verschenen in Frituurwereld Editie 14 – Winter 2019-2020