Statiegeld op blikjes en aanmelden als innamepunt

Actueel, Achtergrond |
31 maart 2023 |
Leestijd ± 2 tot 4 minuten
Afbeelding van Statiegeld Nederland

Vanaf 1 april 2023 is het landelijk statiegeldsysteem, voor alle metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder, operationeel. Dat betekent dat er vanaf dat moment statiegeld op blikjes zit. Het doel van dit systeem is om dit materiaal in te zamelen, zodat het hergebruikt kan worden voor nieuwe blikjes of overige toepassingen. Per blikje is het statiegeld bedrag €0,15.

Mocht je je willen aanmelden als innamepunt betekent dat niet automatisch dat je iedere consument de mogelijkheid biedt om de plastic flesjes en blikjes bij jou in te leveren. Aanmelden is mogelijk voor locaties die flesjes of blikjes verkopen, maar ook voor organisaties die statiegeldflessen en blikjes inkopen voor eigen gebruik of uitschenken.

Op deze pagina lees je meer over de veranderingen en de rol van de groothandels hierin. Ook jouw rol zal duidelijk worden.

Waarom statiegeld op blikjes?

Jaarlijks komen er in Nederland zo’n 2,5 miljard blikjes op de markt. Daarvan belanden er zo’n 150 miljoen in het milieu. Uit tellingen blijkt dat er steeds meer blikjes op straat of in de natuur worden gevonden. Vorig jaar zelfs 27% meer dan enkele jaren geleden. Deze ontwikkeling was de aanleiding voor een nieuwe wet die het aantal blikjes in het milieu moet terugdringen.

Wel of geen statiegeld op blik?

De statiegeldverplichting betreft blikjes voor zowel alcoholhoudende dranken (zoals bier, wijn en mixdrankjes) als niet-alcoholhoudende dranken (zoals frisdrank, water, melk en sap). De statiegeldverplichting geldt niet voor blikjes met vloeistoffen die niet primair bedoeld zijn om te worden gedronken (zoals limonadesiroop, ‘diksap’, soepen of gecondenseerde melk). Deze zijn immers niet direct drinkbaar en vergen nog bereiding voordat ze kunnen worden geconsumeerd. Eveneens is de statiegeldverplichting niet van toepassing op (conserven-)blikjes voor niet-vloeistoffen zoals knakworsten, groente, etc. Statiegeld Nederland heeft een pagina met achtergrondinformatie over deze veranderende regelgeving.

Hoeveel statiegeld op blik?

Vanaf 1 april 2023 zit er op elke metalen drankverpakking met een inhoud van 3 liter of minder €0,15 statiegeld. Het statiegeldblikje is te herkennen aan het statiegeldlogo. Na 1 april 2023 is er eerst nog een transitieperiode waarin er ook blikjes op de markt zijn zonder statiegeldlogo. Op blikjes zonder statiegeldlogo ontvang je geen statiegeld.

WAT VERANDERT ER PER 1 APRIL?

Nieuwe barcodes blik

Elk blik krijgt een nieuwe barcode, een nieuw statiegeld-logo en ook een nieuw artikelnummer bij de groothandels. Fabrikanten kunnen vanaf 1 april 2023 de blikjes met de nieuwe barcodes op de markt zetten. Groothandels en klanten van de groothandels mogen de blikjes met de oude barcodes verkopen tot ze op zijn. Net zoals bij petflessen is het belangrijk dat de barcode te allen tijde scanbaar blijft om het statiegeld uit te kunnen keren.

Statiegeldvergoeding niet meer via groothandel

Vanaf 1 april 2023 mogen de zakken met zowel petflessen als blikjes gevuld worden. Dóór elkaar, waardoor het niet meer vast te stellen is hoeveel blikjes en petflessen er in een zak zitten. Een telling is hiervoor noodzakelijk. Deze telling wordt uitgevoerd door Statiegeld Nederland en dat betekent dat statiegeld niet meer via de groothandel wordt vergoed.

Alle statiegeldpetflessen en -blikjes kun je na 1 april 2023 nog steeds bij de groothandel aanleveren in schone emballagezakken. Maar omdat de telling door Statiegeld Nederland wordt uitgevoerd, moeten de emballagezakken nog steeds worden voorzien van een sluitstrip inclusief barcode. De emballagezakken en sluitstrips blijven verkrijgbaar bij jouw goothandel.

Retourproces

Wanneer je jouw emballagezakken inlevert bij jouw groothandel zorgen zij dat de zakken worden afgeleverd bij Statiegeld Nederland. Statiegeld Nederland telt de flessen en blikjes en zal het statiegeld crediteren zoals dit tussen de locatie en Statiegeld Nederland is afgesproken. Hier zit de groothandel niet meer tussen. De groothandel wordt geen eigenaar van de emballagezakken of de inhoud daarvan en is daarom ook niet aansprakelijk voor de inhoud of het handelen of nalaten van Statiegeld Nederland.

De groothandel draagt enkel zorg voor het retourproces van de zakken. De gelabelde zakken kunnen meegegeven worden aan de chauffeur om retour te nemen. De groothandel kan de emballagezak niet innemen wanneer deze geen label met barcode bevat. Statiegeld Nederland weet aan de hand van het klantlabel aan wie zij de statiegeldvergoeding kunnen uitkeren. Deze barcode ontvang je van Statiegeld Nederland.

Bags voor petflessen en blikjes

Via jouw groothandel kun je emballagezakken bestellen in diverse maten, van small- mini of big bags inclusief sluitingen, waarin je de petflessen en blikjes kunt verzamelen om retour te sturen.

Emballagezakken retour geven

Alle locaties die emballagezakken retour gaan geven aan hun groothandel moeten zich aanmelden bij Statiegeld Nederland. Deze locaties moeten klant worden bij Statiegeld Nederland om het emballagebedrag van de retour gegeven flessen en blikken te ontvangen.

AANMELDEN ALS INNAMEPUNT

Het woord ‘innamepunt’ is een overkoepelende term voor alle locaties die plastic flesjes en blikjes gaan inzamelen. Als je je registreert als overig innamepunt, betekent dat niet automatisch dat je iedere consument de mogelijkheid biedt om de plastic flesjes en blikjes bij jou in te leveren. Aanmelden is mogelijk voor locaties die flesjes of blikjes verkopen, maar ook voor organisaties die statiegeldflessen en blikjes inkopen voor eigen gebruik of uitschenken.

NAAR AANMELDEN

Wil je eerst meer informatie over het aanmeldingsproces, bekijk dan de video:

Meer over