Ruimere referentieperiode voor TVL-regeling Q2

Achtergrond |
26 mei 2021 |
Leestijd ± 2 tot 4 minuten
Foto: Shutterstock

De TVL-regeling heeft vanaf Q2 een ruimere referentieperiode gekregen. Dat brengt óók met zich mee dat de openstelling van TVL Q2 2021 is verplaatst naar de tweede helft van juni. Vorige week vrijdag heeft de Rijksoverheid alle 45.000 ondernemers die hadden laten weten op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen TVL Q2 2021, hierover geïnformeerd. Het leek ons goed om iedereen van dezelfde informatie te voorzien.

Ruimere referentieperiode

Tijdens de openstelling TVL Q1 2021 zagen we ondernemers die om verschillende redenen geen of weinig omzet hadden in het referentiekwartaal, waardoor ze minder of geen TVL ontvingen. Dat had grote gevolgen voor deze mensen. Hierover is uitgebreid gesproken in de Tweede Kamer. 14 mei is er een motie aangenomen: TVL Q2 2021 heeft een ruimere referentieperiode gekregen. U kunt kiezen of u Q2 2019 gebruikt als referentieperiode, of Q3 2020. De aanvraag zelf verandert dus niet, u krijgt alleen een extra keuzemogelijkheid.

Openstelling Q2

Veel ondernemers zijn geholpen met de uitbreiding van de regeling en zullen een hogere vergoeding ontvangen. Maar het heeft ook een keerzijde, want het kost tijd om deze uitbreiding te realiseren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is nu hard aan de slag om de regeling aan te passen. Daarna is er nog goedkeuring nodig van de Europese Commissie in Brussel. Wij voeren alvast aanpassingen door in onze systemen, zodat direct na goedkeuring door de Europese Commissie en publicatie in de Staatscourant de regeling open kan. Door het besluit tot de flexibele referentieperiode gaat de TVL Q2 2021 waarschijnlijk pas in de tweede helft van juni open. We begrijpen dat dit een onverwachte en teleurstellende boodschap is, omdat u de tegemoetkoming later zult ontvangen dan we aanvankelijk hadden aangegeven. We willen ondernemers zo goed, snel en zorgvuldig mogelijk helpen. Die zorgvuldigheid zorgt er in dit geval voor dat we meer tegemoetkoming kunnen bieden, maar niet zo snel kunnen zijn als u én wij zouden willen.

100% vergoeding

Sinds de start van de TVL is het subsidiepercentage elk kwartaal omhooggegaan. In het begin werd 50% van de vaste lasten vergoed, later werd het percentage afhankelijk van de omzet. In TVL Q1 2021 werd het voor alle aanvragers verhoogd naar 85%. Om zo veel mogelijk ondernemers in deze moeilijke tijd te helpen, vergoeden we in het 2e kwartaal van 2021 100% van de berekende vaste lasten.

Wat stopt, wat is nieuw?

De aanvullende Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) en opslag voor Annuleringskosten Reisorganisaties (AR) worden niet verlengd in Q2. Het kabinet verwacht dat er meer mogelijk wordt in het tweede kwartaal, waardoor de TVL voldoende steun biedt en deze aanvullende subsidies niet opnieuw nodig zijn. Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag in Q2 voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% wordt bij het percentage vaste lasten geteld en komt bovenop de TVL-subsidie, met een maximum van €225.000 voor de gehele coronaperiode.

Belangrijkste voorwaarden

• Uw bedrijf staat ingeschreven bij KvK, heeft een SBI-code en minimaal één vestiging in Nederland, maar niet op het huisadres. Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen, zoals goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, taxichauffeurs, rijinstructeurs en sommige horeca.
• Uw bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 2e kwartaal van 2021 vergeleken met het 2e kwartaal van 2019 of het 3e kwartaal in 2020.
• Uw vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort. Let op: het gaat om uw berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste lasten.

Belangrijk

Een onderneming die een TVL-subsidie van €125.000 of meer krijgt, heeft een accountantsproduct nodig. De verruiming van de TVL kan betekenen dat sommige bedrijven geen toegang meer hebben tot de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) subsidie. Zoek dit goed uit met uw financieel adviseur.

Meer weten of loop je tegen uitvoeringsproblemen aan?

Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/tvl. Kom je ondanks deze aanpassing van deze regeling nog steeds niet in aanmerking voor deze regeling of loop je als frituurondernemer tegen uitvoeringsproblemen aan van het steunpakket, neem dan contact op met het secretariaat van ProFri.