Stichting Ketel Kwestie

Achtergrond, Aanbevolen |
18 juni 2021 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten
Gedemonteerde lekke frituurketel


De Stichting Ketel Kwestie is door het Nederlands Frituurcentrum opgericht in opdracht van de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri). Tot de oprichting is beslist door een meerderheid van de leden tijdens een extra vergadering van ProFri op 10 december 2018.

Donaties zijn welkom!

NL80 INGB 0008 5176 05
t.n.v. Stichting Ketel Kwestie

De Stichting Ketel Kwestie staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder het nummer 80844359

Wil je je verhaal kwijt of aanmelden bij de stichting?

Stuur dan een email naar: info@ketelkwestie.nl

Adviezen in geval van ketellekkage

Wanneer aangetoond wordt dat de oorzaak van de lekkage te wijten, of mede te wijten is aan de constructie, dan kan het voor ondernemers lastig worden om van de ketels die inmiddels vervangen zijn, aan te tonen dat het om dat specifieke probleem ging. Daarom geeft de Stichting Ketel Kwestie de volgenden tips en adviezen:

  • Houd een logboek bij. Noteer data en tijden van alle gebeurtenissen vanaf het moment dat je met storingen te maken krijgt die mogelijk wijzen op lekkage. Voeg bij je dossier alle folders, offertes, facturen, garantiebewijzen, handleidingen, onderhoudscontracten, reparatiebonnen en andere papieren die je hebt over de frituuroven in kwestie.
  • Het komt regelmatig voor dat de ondernemer zelf en/of zijn medewerkers als boosdoener worden aangewezen, omdat de oven niet volgens de voorschriften zou zijn gebruikt. Aanvaard op geen enkele wijze (hetzij mondeling, hetzij anderszins) de verantwoordelijkheid voor het ketelfalen.
  • Maak foto’s als de installateur aan het werk gaat met het vervangen de ketel(s). Zowel van het grote geheel (om de impact zichtbaar te maken) als van details (plek van lekkage). Om de eventuele lekkage bij de pinnen te kunnen vaststellen en te fotograferen, moet eerst de brander worden verwijderd.
  • Sommige fabrikanten geven de monteurs of de installateurs met wie zij werken de opdracht de kapotte ketels mee te nemen. Denk goed na of je de ketel wel wilt afstaan. Het is per slot van rekening jouw bezit, dat wellicht ooit kan dienen als bewijsstuk. Zorg in elk geval dus dat je foto’s maakt en lees nauwgezet de opdrachtbevestiging die je voorafgaand aan de ketelwissel meestal krijgt voorgelegd. Hierin staat mogelijk dat de kosten die in rekening worden gebracht inclusief inname van de oude ketel zijn.
  • Vervanging van een lekkende ketel die niet binnen de garantie valt kost minstens enkele duizenden euro’s. Het kan lonen over de hoogte van de prijs in discussie te gaan met de leverancier of producent.
  • Werk mee aan het bakwandenonderzoek en vul de online-vragenlijst zo volledig mogelijk in. Meld je aan als lid van vakvereniging ProFri of word participant van de stichting. Je weet dan dat je belangen in deze heikele kwestie zo goed mogelijk worden behartigd.

Wordt jouw frituurketel vervangen?
Neem contact op met de Stichting Ketel Kwestie via 040-7200900 (optie 3)

Meer weten over de ketelkwestie, het mogelijke brandrisico, rendement en veiligheid?
Kijk op de website van de Stichting Ketel Kwestie

Wil je als frituurprofessional je verhaal kwijt of aanmelden bij de stichting?
Stuur dan een email naar: info@ketelkwestie.nl

Drie frituurketels gedemonteerd uit één bakwand met identieke lekkage