TVL: 100 procent steun wel omgeven met voorwaarden

Geen categorie, Actueel |
15 maart 2021 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Foto: Cor Salverius

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gaat voor het tweede kwartaal van dit jaar voor de horeca omhoog van 85 naar 100 procent. Toch wil dit niet zeggen dat elke ondernemer met veel doorlopende vaste lasten ook daadwerkelijk 100 procent steun krijgt. De regeling is met de nodige voorwaarden omgeven.

Ten eerste moet de TVL Q2 nog voorgelegd worden aan de Europese Commissie ter goedkeuring. Er mag namelijk geen sprake zijn van verkapte vormen van staatssteun. Bovendien duurt het na goedkeuring nog wel even voordat op TVL nieuwe stijl een beroep gedaan kan worden: de verwachting is dat de nieuwe TVL pas in de tweede helft van mei opengesteld zal worden.

Verder maakt de rijksoverheid nog twee andere voorbehouden: “Er is een risico van overcompensatie, dat deels voortkomt uit het feit dat er met sectorgemiddelden wordt gewerkt voor de berekening van de vaste lasten.” Dit kan betekenen dat bedrijven onder- of juist overbedeeld worden.

Bovendien heeft de verhoogde TVL effect op de uitkering Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid ofwel NOW. “Voor iedere euro extra steun uit de TVL wordt daarom grofweg ongeveer 20 eurocent minder NOW uitgekeerd,” aldus Rijksoverheid.nl. Zelfs kunnen enkele honderden bedrijven door de TVL-verhoging hun NOW-steun kwijtraken.

Belastingschulden

Het beleid ten aanzien van uitstel van belastingbetalingen is nog niet veranderd. Opgebouwde oude belastingschuld moet vanaf 1 oktober 2021 in 36 termijnen worden betaald; aan op komst zijnde nieuwe belastingverplichtingen moet per 1 juli 2021 worden voldaan. Wel neemt het kabinet de komende maanden opnieuw de belastingverplichtingen onder de loep. Mogelijk worden de betalingsregelingen verlengd en wordt de invorderingsrente naar beneden bijgesteld.

Solvabiliteit

Verder overlegt het kabinet met banken en andere schuldeisers over mogelijke versoepeling van regels. Het kabinet sluit niet uit dat de komende maanden nog meer maatregelen worden genomen, die een spoedig economisch herstel na corona moeten bevorderen. De zogenaamde solvabiliteitspositie (verhouding tussen eigen en geleend vermogen) van de horeca en andere bedrijven in het midden- en kleinbedrijf heeft hierbij nadrukkelijk de aandacht.