RIVM: “Extra maatregelen nodig in strijd tegen overgewicht”

Actueel |
5 februari 2024 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten

Om de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord te bereiken, zijn volgens het RIVM stevige extra maatregelen nodig. Terugdringing van overgewicht is één van de speerpunten in het akkoord uit 2018. Zonder extra inspanningen wordt het doel voor 2040 niet gehaald, aldus het RIVM.

Naast terugdringing van overgewicht, zijn indammen van roken en problematisch alcoholgebruik de pijlers in het Nationaal Preventieakkoord. Het akkoord werd in 2018 ondertekend door brancheclubs, overheidsinstanties en de industrie met het doel Nederland gezonder te maken. Onder de tientallen ondertekenaars bevond zich namens de horeca Koninklijke Horeca Nederland.

“Onvoldoende impact”

Het RIVM onderzocht de voortgang. “De afspraken hebben naar verwachting onvoldoende impact,” aldus het RIVM in een lijvige evaluatie. In zijn rapport schrijft het instituut: “De ambitie om de stijging in overgewicht om te buigen in een daling, wordt volgens de berekeningen niet gehaald. De ambitie is dat in 2040 maximaal 38 procent van de volwassenen en maximaal 9,1 procent van de kinderen van 4 tot 18 overgewicht heeft.”

Bij de huidige aanpak geeft het RIVM de volgende prognoses: “Volgens de berekeningen komt dit met de afspraken uit op ruim 55 procent van de volwassenen. Zonder afspraken zou dat 58 procent zijn. Het aantal kinderen met overgewicht zal in 2040 ongeveer 14 procent (met de afspraken) in plaats van 15 procent zijn (zonder de afspraken).”

“Verkooppunten beperken”

Het RIVM pleit dus voor “extra en stevigere maatregelen” bovenop de huidige inspanningen, die deels voortvloeien uit het preventieakkoord. Het instituut doet ook suggesties: “Denk aan gezond voedsel goedkoper maken, verkooppunten van ongezond voedsel beperken, of het verder beperken van reclame voor ongezond voedsel.”

Geen cijfermatige onderbouwing

De aanbeveling ‘verkooppunten van ongezond voedsel beperken’ is met name voor de frituurbranche van belang. Hierbij is namelijk meer dan eens met de beschuldigende vinger gewezen naar snackbars en fastfoodrestaurants. Zij verkopen echter samen hooguit één tot twee procent van alle kilocalorieën in ons land.

In rapporten waarin ‘inperking van ongezonde verkooppunten’ als mogelijke oplossing wordt genoemd, ontbreekt echter elke onderbouwing, definitie en cijfermatige informatie over wie welke voeding verkoopt in ons land en hoeveel.

Foto: toenmalig staatssecretaris Paul Blokhuis tekent akkoord, foto Twitter Blokhuis, VWS