Feit, fictie en frituur: 8 citaten uit het ProFri Manifest

ProFri in het nieuws, Actueel |
24 augustus 2023 |
Leestijd ± 2 tot 4 minuten
Klik op afbeelding om manifest te downloaden

Gemeenten moeten nieuwe snackbars kunnen tegenhouden. De verwachting is dat dit zal staan in de nieuwe zogenaamde Snackwet die in 2025 in de Tweede Kamer moet worden behandeld.

Eerder verschenen al de nodige rapporten waarin de regering werd aanbevolen maatregelen te nemen tegen de groei van fastfoodzaken en snackbars.

Vakvereniging ProFri kwam hierop bijna twee jaar geleden al met een eigen tegengeluid in het zogenaamde ProFri Manifest. Omdat zowel in de media als de overheid nog altijd volop sprake is van demonisering van de frituurspeciaalzaken als over een verantwoorder eetpatroon wordt gesproken, brengt Frituurwereld middels 8 citaten het ProFri Manifest nog maar eens onder de aandacht.

1. “Geen wildgroei zonder toegevoegde waarde”

“Laten we beginnen met te stellen dat het weren van een teveel aan fastfood-winkels en snackbars een advies is waar ProFri in principe achter staat. Met dien verstande dat ‘teveel’ moet gelezen worden als een wildgroei die geen toegevoegde waarde biedt voor wie dan ook. Als Vereniging van Professionele Frituurders staat ProFri voor Vakmanschap, Veiligheid en Verantwoordelijkheid met de focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Snackbars, cafetaria’s en andere frituurzaken die deze 3 V’s niet omarmen, resoneren niet met het DNA van ProFri.”

2. “Geïsoleerde positie snackbars is onverdedigbaar”

“Voeding die een korte bereiding vergt, behoudt beter zijn voedingswaarde. De vraag is niet ‘fast or slow’, maar ‘healthy or unhealthy’. Eerlijkheidshalve moet deze vraag aan de hele voedingsindustrie gesteld worden. De snackbars en fastfood-winkels geïsoleerd profileren binnen deze vraagstelling is onverdedigbaar, gelet op het feit dat de consumptie van friet en andere gefrituurde producten in fastfood-winkels en snackbars een fractie vertegenwoordigt van de totale consumptie ervan.”

3. “Correlatie met gezondheid is niet onderbouwd”

“Het RVS-rapport toont geen correlatie aan, laat staan een causaliteit tussen fastfood-winkels of snackbars en gezondheidsachterstand. Een aanbeveling zonder aantoonbare correlatie en causaliteit riskeert slechts de illusie te wekken van een oplossing met het risico het echte probleem te verhullen en in stand te houden. Ondanks gebrek aan onderbouwing worden deze ondernemingen als de belangrijkste oorzaak van het probleem gezien.”

4. “Friet en snacks niet oorzaak gezondheidsachterstand”

“Het eten van friet of gefrituurde snacks, mits goed gefrituurd, kan niet op zich als oorzaak gezien worden voor een gezondheidsachterstand. Wat in alle gevallen wél kan worden aangenomen is dat een ongezond eetpatroon gekenmerkt door buitensporige, ongebalanceerde voeding met een hogere consumptiefrequentie, wel een van de oorzaken kan zijn van een gezondheidsachterstand.”

5. “Zwaartepunt frietverkoop ligt elders”

“Circa 86,75% van de friet wordt elders ingekocht dan bij snackbars. In snackbars worden uiteraard ook veel gefrituurde snacks verkocht, doch is friet de hoofdaankoop. Het aanbod en verkoop van diepvriessnacks in supermarkten, zoals kroketten, frikandellen en andere producten, is vele malen groter dan in snackbars. Hoofdleveranciers van wat het RVS-rapport ‘ongezonde calorieën’ noemt, zijn niet de fastfood-winkels of de snackbars. Op basis van cijfers kunnen we concluderen dat het zwaartepunt van het probleem elders ligt. In elk geval niet bij 5700 frituurzaken in Nederland.”

6. “Friet is deel van evenwichtig consumptiepatroon”

“Friet is een aardappelproduct dat geherwaardeerd dient te worden en deel kan uitmaken van een evenwichtig voedingspatroon. Het is in dit verband wellicht veelzeggend dat smaakdeskundige Peter Klosse er ooit voor pleitte friet als aardappel niet bij de koolhydraatrijke voeding (Voedingscentrum, Schijf van Vijf) maar bij groente in te delen. Even terzijde; de populairste frituursnack, de frikandel is bovendien recent door footprintarisch deskundige Kees Aarts aangemerkt als ‘misschien wel de meest duurzame snack van Nederland’.”

7. “Stoppen met simplistische conclusies”

ProFri besluit het Manifest met een pleidooi. Drie van de punten:

“Het stoppen met het isoleren van fastfoodwinkels en snackbars als dè veroorzaker van de gezondheidsachterstand en gefrituurde producten te vereenzelvigen met ongezonde voeding en een onverantwoord eetpatroon.”

“Het stoppen met het formuleren van simplistische conclusies waarbij de fastfoodwinkels en snackbars als veroorzakers van het probleem worden gezien, waardoor simplistische oplossingen naar voren worden geschoven die achteraf symbolisch en niet doeltreffend blijken te zijn geweest.”

“De erkenning van de status van cafetaria’s, snackbars en frituren als essentiële maatschappelijke entiteit in veel wijken en dorpen, waar andere voorzieningen steeds vaker ontbreken en frituurondernemingen derhalve een belangrijke sociale rol kunnen vervullen.”

8. “ProFri wil deel van de oplossing zijn”

“ProFri ziet zichzelf als deel van de oplossing en wenst met de overheid in een dialoog te treden om haar doelstellingen bij het afbouwen van de gezondheidsachterstand samen te bereiken. Immers, met elkaar samenwerken is productiever en zal sneller de beoogde resultaten helpen realiseren. De enige voorwaarde die ProFri hierbij stelt is dat het eerlijk gebeurt.”

Hier kun je de volledige versie van het ProFri Manifest downloaden.