Oproep ondernemers aan kabinet: stop met paniekvoetbal

Actueel, Achtergrond |
21 december 2021 |
Leestijd ± 2 tot 4 minuten
Voorzitter Hans Biesheuvel van ONL voor Ondernemers

ONL voor Ondernemers wil dat het kabinet zo snel mogelijk met een helder langetermijnbeleid voor corona komt. De belangenvereniging pleit voor een plan met vijf onderdelen.

Volgens ONL confronteert het kabinet ondernemers teveel last-minute met maatregelen. “Zo kun je niet ondernemen. Dit is paniekvoetbal”, zegt ONL-voorzitter Hans Biesheuvel. “Zorg er ook voor dat dit de laatste keer is dat zulke maatregelen nodig zijn. Dit is voor veel ondernemers anders niet vol te houden. De veerkracht bij hen is weg.”

Lange termijn

ONL wil dat het kabinet zoveel mogelijk duidelijkheid geeft voor de lange termijn. “Ondernemers moeten erop kunnen rekenen dat de overheid hen blijft steunen zolang er maatregelen worden genomen. Het is noodzakelijk dat er nu ook aandacht komt voor de schuldenproblematiek en de zwakke balansen. Veel ondernemers en bedrijven staan op omvallen.”

Last-minute maatregelen

Biesheuvel wijst op de problemen die ontstonden door het late aankondigen van maatregelen: “Door de persconferentie van zaterdag zitten ongelofelijk veel ondernemers met voorraden die waren aangeschaft voor de kerstperiode. Na de persconferentie van dinsdag leek het er gewoon op dat de winkels en horeca open mochten blijven. Deze last-minute maatregelen, in de drukste tijd van het jaar, hebben er echt ingehakt.” (tekst gaat verder onder de advertentie)

5 aandachtspunten van ONL

ONL wil dat ondernemers duidelijkheid krijgen voor de lange termijn. De belangenvereniging stelt een plan voor met vijf onderdelen.

1. Een jaarlijkse coronaprik, net zoals de griepprik, op basis van de dan geldende kennis;

2. Helderheid dat er financiële steun is zolang er coronamaatregelen gelden. De aangekondigde einddatum van april 2022 is vermoedelijk te voorbarig;

3. Een verbreding en verbetering van de TVL en NOW.

 • Herintroduceer snel weer de eenmalige opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) als voorraadvergoeding voor ondernemers in de horeca, catering en evenementen die voorraden hebben moeten weggooien door de massale last-minute annuleringen.
 • Voor de NOW geldt nu een maximaal vergoedingspercentage van 85%, dat moet 100% worden.
 • Verlaag binnen de TVL voor Q4 2021 de eis van 30% omzetverlies naar 20%.
 • Nader onderzoek naar de toegankelijkheid van de referentieperiode (Q4 2019 of Q1 2020) en het gebruik van alleen de maanden november en december voor het berekenen van de TVL.
 • Het is op dit moment zeer ongewis wanneer de harde lockdown wordt opgeheven, waardoor het voor ondernemers ontzettend lastig wordt om hun verwachte omzetverlies in Q1 2022 voor de TVL en de NOW door te geven. Wil je ondernemers perspectief bieden, dan kan je beter per maand gaan rekenen. Dat voorkomt dat ondernemers nu voor het hele kwartaal (te veel) aan voorschot krijgen, maar straks weer een gedeelte moeten terugbetalen als blijkt dat zij toch nog omzet kunnen draaien in Q1.
 • Nieuwe ondernemers dachten, terecht, dat de coronacrisis achter ons lag. De huidige werkelijkheid maakt dat er nader moet worden bekeken of deze ondernemers ook aanspraak kunnen maken op enige vorm van steun.

4. Fiscale maatregelen

 • Bijzonder uitstel van betaling voor ondernemers is vooralsnog verlengd tot en met 31 januari 2022. Verleng deze periode nu dat er een harde lockdown is afgekondigd.
 • ONL pleit ervoor dat de terugbetalingsverplichting voor de TVL en de NOW tijdelijk wordt stilgelegd.
 • ONL deelt de mening van dit kabinet dat het generiek kwijtschelden van belastingschulden niet de oplossing is, toch spreekt ONL steeds meer ondernemers die met gigantische schulden rondlopen. ONL gaat graag op een zo’n korte mogelijke termijn met dit kabinet in gesprek over de schuldenproblematiek van Ondernemend Nederland.
 • Verruim in ieder geval de tussenpauzes tussen ophoging invorderingsrente.
 • Verschuif de startdatum van 1 oktober 2022 voor het terugbetalen van de belastingschuld op naar een later moment om zo onnodige financiële stress bij ondernemers te voorkomen.
 • Vanwege de nieuwe lockdown moet het demissionaire kabinet eerdere tijdelijke fiscale coronamaatregelen opnieuw introduceren. Denk hierbij aan de verlaging van de gebruikelijk-loonregeling en de verhoging van de werkkostenregeling.

5. Steunmaatregelen voor evenementen

 • De vergoeding via de garantieregeling evenementen moet nu echt gaan doorsijpelen naar de onderliggende keten-/toeleveranciers.
 • Zet in op een snellere openstelling van de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE).
 • De brief van ONL aan het kabinet is hier terug te lezen.

Lees hier de brief van ONL aan het kabinet

Samen sterk

ONL vertegenwoordigt in Den Haag ook de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri), de Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO) en het Nederlands Horeca Gilde (NHG). De drie verenigingen vormen samen sinds de pandemie de Horeca Alliantie.