Horeca Alliantie werkt wél mee aan Field Labs voor cafés

Actueel |
1 februari 2021 |
Leestijd ± 1 tot 3 minuten
Foto: Mona Keijzer, demissionaire staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

De Horeca Alliantie werkt wél samen met demissionaire staatssecretaris Mona Keijzer aan experimenten voor de natte horeca via zogenaamde Field Labs. Tijdens deze Field Labs onderzoeken gedragsdeskundigen onder welke voorwaarden en omstandigheden cafés en andere drankverstrekkers op termijn kunnen heropenen. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) trok zich terug uit het experiment.

De Field Labs strekken zich nadrukkelijk niet uit tot restaurants en andere droge horeca. Frans van Rooij van de Horeca Alliantie (samenwerking VCHO, ProFri en NHG) zegt: “Voor restaurants zullen, als de horeca mag heropenen, minimaal dezelfde regels gelden als in de zomer van 2020. Registratie, gezondheidscheck, hygiënemaatregelen, beperkte groepsgrootte en waarborging van de anderhalve meter afstand. Het dragen van mondkapjes is een van de aanvullende voorwaarden. Het OMT heeft hierover al eerder een positief advies uitgebracht aan het kabinet. Ook is hiervoor brede steun in de Tweede Kamer.”

Cafés aparte risicogroep

Van Rooij zegt na gesprekken met het ministerie en met staatssecretaris Mona Keijzer over de Field Labs: “Het OMT bekijkt de natte horeca als een apart segment met een groter risico. Ook de politiek perceptie laat nog te wensen over. Dat is dan ook de reden dat de heropening van cafés tegelijk met restaurants uitgesloten is. KHN kan dit wel willen, maar dat gaat niet gebeuren.” Bij het Field Labs-onderzoek worden gedragingen van consumenten en de houdbaarheid van aanvullende regels, bijvoorbeeld ademtesten bij de ingang, in de praktijk getoetst. Op dit moment wordt bekeken welke mogelijke wettelijke beperkingen er zijn om deze praktijkexperimenten voor de natte horeca te laten starten. “Voor het uitvoeren van Field Labs is het ministerie van EZK afhankelijk van de andere ministeries. Dat geldt dus niet alleen voor de natte horeca, maar ook voor de proeftuinen die voor andere sectoren zijn aangekondigd”, aldus Van Rooij.

Restaurants op één lijn met winkels

Naar verwachting maakt het kabinet deze week bekend dat winkels mogen heropenen voor afhaalbestellingen (click & collect). De Horeca Alliantie ziet dit als een positief signaal. “Het betekent dat het kabinet de winkels wat afhalen betreft gelijkstelt met de horeca. Wij hopen dat dit straks ook andersom het geval zal zijn. Du moment dat de winkels weer mogen heropenen voor functionele aankopen, kunnen ook de restaurants en andere eetgelegenheden hun deuren weer openen voor functioneel eten.”