Hilversum herziet snackbeleid: ook ’s ochtends geldt ventverbod bij scholen

Actueel |
4 januari 2022 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Foto: Shutterstock

In de gemeente Hilversum mogen voortaan ook ’s ochtends vroeg geen snacks meer worden verkocht in de buurt van scholen. Het ventverbod, dat begin 2021 is ingesteld, is namelijk onlangs verder aangescherpt.

Binnen een straal van 250 meter rond de hoofdingang van middelbare scholen met een ‘gezonde schoolkantine’ mogen snackwagens geen etenswaren meer verkopen.

Verbod vervroegd

Per 26 januari vorig jaar werd al een verbod ingesteld voor het tijdslot van 11.00 tot 17.00 uur. Dat tijdstip is met ingang van 2022 vervroegd naar 09.00 uur.

APV aangepast

De gemeente Hilversum heeft het vervroegde tijdstip opgenomen in zijn Algemene Plaatselijke Verordening ofwel APV. “Met dit besluit wil het college van burgemeester en wethouders een gezonde leefstijl van jongeren stimuleren,” aldus de gemeente in een toelichting.

Druk van ouders

In Hilversum waren enkele jaren geleden nog veel snackwagens te vinden in de buurt van middelbare scholen. De gemeente schrijft: “Ouders van verschillende leerlingen bij diverse scholen én de schoolleiding van diverse scholen hebben verzocht het venten van etenswaren in de omgeving van voortgezet onderwijs scholen te verbieden.”

Snackvrije zone

De maatregelen zijn een uitvloeisel van het lokale coalitieakkoord 2018-2022, waarin expliciet stond vermeld dat bij scholen mét een gezonde schoolkantine een “snackvrije zone” ingevoerd moest worden. Het vervroegen van het tijdstip was volgens de gemeente noodzakelijk “omdat het verbod in het aanwijzingsbesluit geldend tussen 11.00-17.00 uur niet voldoende is gebleken, omdat er alsnog vóór 11.00 uur met etenswaren bij scholen werd gevent”.

Meer over