FNV Horeca: “Shake-out van medewerkers”

Actueel |
29 oktober 2020 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Foto: Shutterstock

Vakbond FNV Horeca vreest een shake-out van horecamedewerkers. De bond zegt: “Medewerkers die op dit moment de horeca nog overeind houden, zullen de sector massaal verlaten.” Ook is de bond kritisch over de “draconische corona-maatregelen” en het feit dat het kabinet dinsdag tussen neus en lippen door stelde, dat de regels mogelijk tot in december van kracht blijven.

De bond vreest dat de horeca gedwongen wordt de corona-effecten deels op medewerkers te verhalen. Ze wijst in dit verband op de NOW loonsomvergoeding, die van 90 naar 80 procent is verlaagd. FNV stelt: “Werkgevers zullen zich genoodzaakt voelen om maatregelen te nemen die druk leggen op de arbeidsvoorwaarden van werknemers.” Het overheidsbeleid zorgt er volgens de FNV voor dat maatregelen worden genomen als het inleveren van uren, loon of genoegen nemen met geen of een lagere transitievergoeding.

Leegloop

De tendens dat ervaren medewerkers de horeca verlaten, is volgens de FNV al volop in gang gezet. “Afgezien van de lockdown, heeft de onzorgvuldige en onduidelijke communicatie vanuit de overheid over de toekomst van de sector een grote impact op hen. De uitstroom van vakkundige medewerkers naar andere sectoren zorgt er voor dat er op korte termijn nieuwe vakkrachten opgeleid moeten worden. Dit kost de overheid én sector veel geld.”