Nieuwe compensatie van Buma en Sena

Actueel |
29 oktober 2020 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten
Foto: Horecaschrijver.nl

Net als na de eerste lockdown in het voorjaar, zullen Buma en Sena komen met een compensatieregeling voor reeds betaalde afdrachten. Vakvereniging ProFri voerde hiertoe gisteren overleg met de twee auteursrechterlijke organisaties.

ProFri stelt: “Beide organisaties hebben tijdens een online meeting een tweede compensatieregeling toegezegd. Die zal zich uitstrekken over de totale duur van de huidige, tweede horeca-lockdown. Zodra de horeca weer gasten mag ontvangen, zullen Buma en Sena de balans opmaken en wordt de uitbetaling in gang gezet.”

Via ProFri

Indien de licentiebetaling (met ledenkorting) via ProFri of andere brancheorganisaties verloopt, zal de afhandeling van de uitbetaling langs die weg plaatsvinden. Auteursrechterlijke organisatie Videma (vertoning van TV-beelden) kwam na de eerste lockdown ook met een compensatie, maar heeft ProFri laten weten dit nu niet van plan te zijn. Volgens Videma zijn de administratieve lasten van een compensatie onevenredig hoog.

Facturatie 2021

Vakvereniging ProFri start begin november met de facturatie van de auteursrechterlijke licenties voor 2021. Leden doen er goed aan hun factuur uiterlijk 31 december te betalen. Wie dat niet doet, verliest zijn ledenkorting. ProFri moet de inning bij te late betaling namelijk uit handen geven en terug leggen bij de auteursrechterlijke organisaties zelf.

Frans van Rooij van ProFri zegt: “Wij hebben begrip voor de moeilijke situatie bij veel leden. Toch kunnen we met de facturatie niet wachten. Daarmee zou de financiële basis van onze vakvereniging wankel kunnen worden. ProFri schiet de licentiekosten immers voor; het debiteurenrisico ligt bij ons.”

Wie niet kan of wil betalen, kán overstappen op het gebruik van rechtenvrije muziek in zijn zaak of stoppen met het tonen van TV-beelden. Ondernemers die dit doen, moeten het wel zo snel mogelijk melden bij ProFri, zodat ze tijdig afgemeld kunnen worden bij Buma, Stemra en/of Videma.

Lees voor meer informatie over rechtenvrije muziek het eerder verschenen artikel:

“Zo bespaar je op muzieklicenties van Buma en Sena”

Heb je vragen over de kortingsregeling of jouw muziek- en beeldlicenties? Neem dan contact op met het secretariaat van vakvereniging ProFri.