Europa zet in op hergebruik en bring your own

Actueel |
18 april 2024 |
Leestijd ± 1 tot 2 minuten

Europa gaat met zijn verpakkingsbeleid verder op de ingeslagen weg. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie sloot een voorlopig akkoord met het Europees parlement. Kern van de afspraken: verdere terugdringing van eenmalige verpakkingen én het stimuleren van hergebruik en de bring your own methode.

Doel van het onlangs gesloten voorlopige akkoord, is te komen tot een zo circulair mogelijke verpakkingsmarkt. Het betekent dat vrijwel alle verpakkingen op termijn recyclebaar moeten zijn. Het gebruik van schadelijke stoffen in verpakkingen, zoals PFAS, moet tot een minimum worden beperkt. Europa wil bovendien bindende afspraken over hergebruik.

Bring your own

Het bring your own beleid wordt verder aangescherpt. “De medewetgevers hebben afhaalbedrijven de verplichting opgelegd om klanten de mogelijkheid te bieden om hun eigen bakjes mee te nemen om te vullen met koude of warme dranken of kant-en-klaar voedsel, zonder extra kosten. Daarnaast moeten de afhaalbedrijven ernaar streven om tegen 2030 10 procent van de producten aan te bieden in verpakkingen die geschikt zijn voor hergebruik.”

Saussachets

Het nieuwe beleid zal, zoals al was aangekondigd, beperkingen stellen aan eenmalige plastic verpakkingen, zoals de kleine saussachets voor mayonaise, mosterd en ketchup. ‘Sauzen in de horeca’ worden zelfs expliciet vermeld als eenmalige verpakkingen die straks niet meer zijn toegestaan. Nu er een voorlopig akkoord is tussen de Raad van Europa en het parlement in Brussel, zullen de nieuwe regels na behandeling in het parlement eind 2025 of begin 2026 van kracht worden.

“Uitbannen eenmalige verpakkingen”

In een toelichting schrijven de Europese wetgevers: “De kerndoelen voor 2030 en 2040 voor een minimaal gerecycled aandeel in plastic verpakkingen blijven gehandhaafd. De medewetgevers kwamen overeen om composteerbare verpakkingen en verpakkingen waarvan de plastic component minder dan 5 procent van het totale gewicht van de verpakking vertegenwoordigt, vrij te stellen van deze doelstellingen.” Kartonnen verpakkingen zullen naar verwachting eveneens niet te hoeven voldoen aan de eisen op het gebied van hergebruik.

In ons land ijvert ook de Fair Resource Foundation (voorheen Recycling Netwerk Benelux) voor het zo goed als uitbannen van eenmalige verpakkingen. Recent deed de organisatie via een petitie een oproep aan de politiek om definitief een keuze te maken voor recycling en herbruikbare verpakkingen.

Foto: iStock

Meer over